Skip to main content
test
Esiopetuksen opettaja - Kuusamon kaupunki

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi julistaa haettavaksi

esiopetuksen opettajan vuorotteluvapaan sijaisuuden ajalle 1.1.2023 - 30.6.2023.

Turvallisessa, kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä tuemme lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimisen edellytyksiä. Ylläpidämme avointa ja keskustelevaa vuorovaikutusta huoltajien sekä henkilökunnan kesken.

Tehtävässä sinulta edellytetään hyviä vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja organisointitaitoja sekä motivaatiota varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Esiopetuksen opettajan kelpoisuus (Asetus 327/2000, muutosasetus 865/2005, 7 §) ja Varhaiskasvatuslain (540/2018) § 26 / § 27 mukainen kelpoisuus. Lisäksi hakijan on täytettävä vuorotteluvapaan sijaisen ehdot.

- Kuusamon esiopetussuunnitelman tuntemista
- lasten oppimissuunnitelmien laatimista ja niihin liittyvien keskusteluiden hoitamista sekä ryhmän oppimissuunnitelman laatimista ja toiminnan suunnittelua ja toteutusta näiden pohjalta
- kykyä suunnitella, kehittää ja arvioida esiopetusta
- taitoa toimia lapsilähtöisesti ja lapsen osallisuutta arvostavasti
- tiimityötaitojen osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja
- joustavaa ja vastuullista työtapaa
- avointa suhtautumista vaihtuviin ja erilaisiin arjen tilanteisiin
- vastaa tiimin toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista

Haluaisimme esiopetuksen joukkoomme yhteistyökykyisen, aktiivisen, myönteisen ja innostuneen esiopetuksen opettajan.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 475706. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteella: Kuusamon kaupunki/varhaiskasvatus, PL 9, 93601 KUUSAMO. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.


Lisätietoja

http://www.kuusamo.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Susanna Pesonen p. 040 860 8014, sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistystoimi, Lapsi- ja perhetyö, Kirkkokedon esiopetus / Päiväkoti

Kuusamon kaupunki työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa.

Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus.

Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.


Osoite: Torangintie 1, 93600 Kuusamo

Sinulle suositellut työpaikat