Skip to main content
test
Esiopetuksen opettaja, Rukan esiopetus - Kuusamon kaupunki

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi julistaa haettavaksi

esiopetuksen opettajan toimen ajalle 1.8.2022 -4.6.2023.

Tehtävänä on toimia Rukan koulun esiopetusryhmän opettajana.

Esiopetuksen opettaja vastaa ryhmän laadukkaan pedagogiikan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta yhdessä toisen esiopetuksen opettajan ja muun tiimin kanssa. Suunnittelu lähtee lasten tarpeista sekä esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja organisointitaitoja sekä motivaatiota varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Kelpoisuusehtona on esiopetuksen opettajan kelpoisuus (asetus 327/2000, muutosasetus 865/2005, 7 §) ja varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 § / 27 § mukainen kelpoisuus.

Lisäksi edellytetään:
- Kuusamon esiopetussuunnitelman tuntemista
- lasten esiopetuksen oppimissuunnitelmien ja niihin liittyvien keskusteluiden hoitamista sekä toiminnan
suunnittelua ja toteutusta näiden pohjalta
- kykyä suunnitella, kehittää ja arvioida esiopetusta
- taitoa toimia lapsilähtöisesti ja lapsen osallisuutta arvostavasti
- joustavaa ja vastuullista työtapaa
- avointa suhtautumista vaihtuviin ja erilaisiin arjen tilanteisiin

Haluaisimme joukkoomme yhteistyökykyisen, aktiivisen, myönteisen ja innostuneen esiopetuksen opettajan.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 437595. Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee skannata kelpoisuuden osoittavat todistukset. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteella: Kuusamon kaupunki, sivistystoimisto, PL 9, 93601 KUUSAMO.

Alkuperäiset todistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.kuusamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa Rukan yhtenäisen peruskoulun vt. rehtori Tiina Koskela-Janhunen p. 050 5161 959, sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistystoimi, Rukan koulu

Kaikkien aikojen Kuusamo, Pohjolan luontopääkaupunki Kuusamo työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa. Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus. Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.


Osoite: Rukankouluntie 30, 93830 Rukatunturi

Sinulle suositellut työpaikat