Etsivä nuorisotyöntekijä - Siuntion kunta

Etsivä nuorisotyöntekijä - Siuntion kunta

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on Nuorisolain mukaisesti tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Etsivän nuorisotyöntekijän työtehtäviin sisältyy yksilöohjaus ja tarvittaessa ryhmänohjaus etsivän työn menetelmiä käyttäen nuoren mukana rinnalla kulkien. Tehtävänkuvaan kuuluu työn kehittäminen, raportointi, laaja yhteistyö eri toimijoiden sekä etsivän työn tiimin kanssa. Työhön sisältyy myös yhteistyötä sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa, Walkers nuorisotilalla ja työskentelyä ja jalkautuvaa työtä. Etsivä nuorisotyöntekijä on mukana kehittämässä nuorisopalveluiden toimintaa ja toimii yhteistyössä kunnan eri toimintojen sekä sidosryhmien kanssa.

Tarjoamme sinulle kaksikielisen ja mielenkiintoisen työympäristön, jossa pääset vaikuttamaan työsi sisältöön ja kehittämään toimintamuotoja. Tukenasi on lähiesimies, kouluttautumismahdollisuudet, työnohjaus ja hyvä työterveydenhuolto. Etsivä työ on liikkuvaa ja sisältää osittain ilta- ja viikonlopputyötä, työ edellyttää oman auton käyttöä.

Etsivä nuorisotyöntekijä, (SIVLTK 320/2019) vakanssi 330009, toimii kunnan sivistysosaston organisaatiossa, joka vastaa mm. opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, vapaasta sivistystyöstä sekä joukkoliikenteestä kunnan alueella. Siuntion nuorisopalveluissa työskentelevät lähiesimiehenä toimiva nuorisopalvelukoordinaattori, nuoriso-ohjaaja sekä kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, joista avoinna oleva vakanssi on toinen. Nuorisopalveluihin kuuluu myös työpaja Virta, jossa toimivat kaksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaa ja heidän lähiesimiehenään hyvinvointikoordinaattori.

Edellytettävä koulutus ja kokemus
Edellytämme nuoriso- tai sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoa tai muun koulutuksen ja monipuolisen alan työkokemuksen kautta saavutettua vahvaa osaamista tukea tarvitsevien nuorten ohjauksesta. Edellytämme myös aiempaa kokemusta nuorisotyöstä, etsivästä nuorisotyöstä, sosiaalityöstä, työllisyyspalveluista tai muusta tehtävässä suoriutumista tukevasta työstä.

Kielitaito
Tehtävässä edellytetään toisen kotimaisen kielen (suomi tai ruotsi) erinomaista suullista ja kirjallista taitoa ja toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Työsuhteeseen valitun on esitettävä ennen toimen vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä lain yksityisyyden suojasta työelämässä 6 §:n tarkoittama huumausainetodistus.

Lisätietoja tehtävästä antaa nuorisopalvelukoordinaattori Jonna Farin, puh. 044 386 1242 tai jonna.farin@siuntio.fi

Siuntion kunta, Sivistysosasto, Vapaan sivistystyön tulosalue
Osoite: Puistopolku 1, 02580 Siuntio

Siuntio on noin 6 200 asukkaan kunta reilun 30 minuutin ruuhkattoman matkan päässä Helsingistä aivan metropolialueen äärellä. Siuntio on luonnonläheinen, kaksikielinen ja kasvava kunta, joka tarjoaa henkilöstölleen hyvän työpaikan innostavassa ja kannustavassa työyhteisössä. Laadukkaiden Siuntion Avainpalvelujen tuottamisessa kunnan henkilöstö on keskeisessä asemassa. Nuorisopalvelut kuuluvat kunnan sivistysosaston organisaatioon, joka vastaa mm. opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, vapaasta sivistystyöstä sekä joukkoliikenteestä kunnan alueella.

Tutustu työnantajaan