Etsivä nuorisotyöntekijä - Sastamalan kaupunki

Etsivä nuorisotyöntekijä - Sastamalan kaupunki

ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄ (1.9.2019-31.8.2020, määräaikainen työsuhde)

Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelut sijoittuvat kaupungin organisaatiossa konsernihallinnon palveluihin. Työllisyyspalvelut tuottavat osallisuutta ja työllistymistä edistäviä palveluja kuntalaisille ja työllistämiseen tukea alueen työnantajille. Tuotettavat palvelut perustuvat työtä ohjaavaan lainsäädäntöön; työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP-työ), kuntouttava työtoiminta, sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta ja etsivä nuorisotyö. Palvelua tuotetaan monialaisena yhteistyönä eri viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Etsivä nuorisotyö on ennaltaehkäisevää erityisnuorisotyötä. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on löytää ja tukea niitä nuoria, jotka ovat jääneet tai jäämässä koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolelle ja tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut sekä kiinnittyäkseen tarjolla oleviin palveluihin. Etsivän nuorisotyön tehtävään kuuluu tiedon tuottaminen / raportointi nuorten elinolosuhteista päätöksenteon tueksi muille viranomaisille.

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan seudullisena palveluna Sastamalassa ja Punkalaitumella yksilö- ja ryhmänohjauksena. Työparina työskentely tapahtuu eri alojen ammattilaisten kuten esim. koulutusohjaajan tai sosiaalityöntekijän työparina.

Etsivä nuorisotyö toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustusmäärärahalla. Määräraha myönnetty toimintakaudelle 1.9.2019-31.8.2020. Etsivä nuorisotyö on liikkuvaa ja edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Työ on pääasiallisesti päivätyötä, mutta pitää olla valmius tehdä myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus ja työkokemus erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa. Arvostamme hakijoissa halukkuutta kokeilla uudenlaisia työtapoja nuorten osallisuuden edistämiseksi, esim. toiminnalliset menetelmät, sitoutumista hanketyöskentelyyn, oma-aloitteisuutta, monipuolisia sosiaalisia taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja monialaisen tiimi- ja verkostotyön osaamista sekä raportointiin ja tiedottamiseen liittyvää osaamista.

Etsivän nuorisotyöntekijän työaika on 38 h 45 min / vko. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä Sastamalan kaupungin työterveyshuollon (Terveystalo) hyväksyttävä sopivuuslausunto terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Hakemuksen jättäminen ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta 2.8.2019 klo 15.00 mennessä (www.kuntarekry.fi)

Jos Sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen hakemukseen, voit lähettää paperisen hakemuksen os. Sastamalan kaupunki, Kirjaamo, PL 23, 38201 Sastamala. Kuoreen tunnus Etsivä nuorisotyöntekijä/ työllisyyspalvelut.

Lisätietoja ensisijaisesti sähköpostilla:
Työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi tiina.leppaniemi@sastamala.fi. Puhelintiedustelut ajalla 29.7.-2.8.2019 puh. 040 668 3961.

Työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi, puh.040 668 3961 tai tiina.leppaniemi@sastamala.fi
Puhelintiedustelut ajalla 29.7.-2.8.2019.

Sastamalan kaupunki, Konsernihallinto
Osoite: Sastamala

Sastamala, Herra Hakkaraisen ja Pukstaavin kirjakaupunki, sijaitsee 50 km päässä Tampereelta. Asukkaita Sastamalassa on noin 25 000. Henkilökuntaa kaupungissamme on noin 1600. Tule kanssamme kehittämään kaupunkiamme ja sen palveluita. Olemme savuton työyhteisö.Tarkemmin voit tutustua kaupunkiimme www.sastamala.fi

Tutustu työnantajaan