Etsivä nuorisotyöntekijä - Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupungin vapaa-aikapalveluissa on haettavana määräaikainen etsivä nuorisotyöntekijän toimi ajalle 28.12.2020 - 27.12.2021

Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta elämän varrella. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja elämänhallintaan sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Työ sisältää päivä- iltatyötä sekä satunnaisesti myös viikonlopputyötä.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva AMK-tason tutkinto tai vastaava aiempi opintotasoinen tutkinto tai muu soveltuva tutkinto.

Haettavalta työntekijältä toivotaan:
- riittävää työkokemusta nuorten kanssa toimimisesta
- pitkäjänteisyyttä, rohkeutta ja vastuullisuutta toimia etsivän nuorisotyön haasteellisella työkentällä
- hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
- nuorille suunnattujen palveluiden tuntemusta
- jalkautuvaan palveluohjakseen perustuvaa työotetta
- kykyä työskennellä itsenäisesti sekä tiimissä
- kykyä tehdä yhteistyötä nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa sekä olla jäsenenä erilaisissa verkostokumppanuuteen perustuvissa työryhmissä
- kykyä ja motivaatiota edelleen kehittää etsivää nuorisotyötä

Lisäksi edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta sekä riittävää tietoteknistä osaamista ja kykyä hyödyntää työssä sosiaalista mediaa.

Toimeen valitun tulee esittää itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Tutustu työnantajaan

Vapaa-aikasihteeri Janne Haapanen arkisin 044 4598 296

Saarijärven kaupunki, SIVISTYS- JA KULTTUURITOIMI, Vapaa-aikapalvelut
Osoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

Saarijärvi on reilun 9300 asukkaan aktiivinen kaupunki kauniin luonnon keskellä Pohjoisessa Keski-Suomessa.