test

Urjalan kunnan sivistyspalvelukeskus hakee määräaikaiseen työsuhteeseen etsivää nuorisotyöntekijää. Työsuhde kestää aloituspäivästä vuoden 2022 loppuun. Valtionavustusta palkkaukseen haetaan vuosittain ja mikäli sitä saadaan tuleville vuosille, työsuhde voi jatkua.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä nuorisotyön tiimin ja nuorten kannalta merkittävien yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä osallistuu kohderyhmänsä ryhmätoimintaan. Hakijalta edellytetään ratkaisukeskeistä ja aloitteellista työotetta, kykyä itsenäiseen työhön ja taitoa toimia monialaisessa yhteistyöverkostossa. Työ on pääsääntöisesti toimistotyöajalla, mutta työhön kuuluu satunnaista ilta- ja viikonlopputyötä. Työ edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Ennen työsuhteen alkamista valitun tulee esittää alaikäisen kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Tutkintotodistus tulee esittää mahdollisessa haastattelussa.

Lisätietoja

http://www.urjala.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Nuorisoneuvoja Tiina Juutilainen, puh. 040 335 4237, tiina.juutilainen@urjala.fi
Sivistystoimenjohtaja Juha Salo, puh. 040 335 4250, juha.salo@urjala.fi

Lisätietoja

Urjalan kunta, Sivistyspalvelukeskus

Urjala on vireä noin 4 800 asukkaan kaunis maaseutukunta Etelä-Pirkanmaalla. Kulttuurimaisemien lisäksi Urjala tarjoaa asukkailleen monipuolisia palveluita ja hyvät asumisen edellytykset. Kunta tunnetaan osaamista ja työhyvinvointia arvostavana ja kehittävänä vastuullisena työnantajana.


Osoite: Tampereentie 6, 31760 Urjala

Sinulle suositellut työpaikat