Etsivä nuorisotyöntekijä/Erityisnuorisotyöntekijä - Vihdin kunta

Etsivä nuorisotyöntekijä/Erityisnuorisotyöntekijä - Vihdin kunta

Vihdin kunnan nuorisopalvelut on tiivis ja tehokas kymmenen hengen työporukka, johon olemme nyt hakemassa lisävahvistusta yhden etsivän nuorisotyöntekijän verran. Tehtävä on määräaikainen välillä. Työt alkavat 5.8.2019 (tai sopimuksen mukaan) ja päättyvät 31.7.2020. Mikäli jatkorahoitus toteutuu, tehtävää jatketaan.
Etsivän nuorisotyön keskiössä on vailla työtä, opiskelupaikkaa tai muita palveluja olevien nuorten tukeminen ja oman polun löytämisessä auttaminen. Etsivää nuorisotyötä taustoittaa ja määrittää Nuorisolaki (8§ - 10§). Työskentely on aina nuorilähtöistä. Tarkoituksena ei ole tehdä valintoja nuoren puolesta vaan tukea ja auttaa nuorta löytämään omat vahvuudet ja tekemään omat ratkaisut. Työ on tavoiteorientoitunutta; tarkoituksena on löytää nuorelle juuri ne palvelut, jotka häntä eniten hyödyttävät. Etsivä toimii ikään kuin turvallisena ja luotettavana kyytinä toimettomuudesta kohti aktiivista tulevaisuutta.
Etsivän nuorisotyön painopistettä Vihdissä pyritään siirtämään ennaltaehkäisevämpään suuntaan. Tuen tarpeessa olevat nuoret pyritään löytämään jo varhaisemmassa vaiheessa ja nuoria pyritään tukemaan jo ennen palvelujen ulkopuolelle tippumista. Tämä näkyy konkreettisesti yhteistyönä oppilaitosten ja koulujen kanssa.
Vihdin kunnassa työskentelee tällä hetkellä kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, joiden tiimiin kolmas etsivä tulee sijoittumaan. Työ pitää sisällään sekä yksilö- että ryhmänohjausta.
Hakijalla tulee olla sekä työhön soveltuva koulutus (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, yhteisöpedagogi, sosionomi tms.) että kokemusta etsivästä työstä ja monialaisista verkostoista. Työ edellyttää nuorten palveluverkon tuntemusta. Nuorisotyöllinen työote, viestinnälliset ja vuorovaikutukselliset valmiudet sekä riittävä ict -osaaminen takaavat työssä onnistumisen.
Viikkotyöaika on 38,75 tuntia (yleistyöaika). Työ sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä sekä liikkumista eri puolilla Vihdin kuntaa, joka onnistuu helpoiten omalla autolla.
Haastattelut pidetään kesäkuussa viikoilla 24 ja 25 (10. - 20.6.2019)

Kuntamme on savuton.
Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Koeaika tehtävässä on 2kk. Haastattelut suoritetaan kesäkuussa.

Lisätietoja

http://www.vihti.fi

Nuorisopäällikkö Sampo Anttila, puh 044 767 4479, sähköposti sampo.anttila@vihti.fi

Vihdin kunta, Sivistyspalvelut, Lastan ja nuorten hyvinvointi, Nuorisopalvelut
Osoite: Asemantie 30, 03100 Nummela

Vihti on noin 29 000 asukkaan mukavan kokoinen kunta 45 minuutin päässä Helsingistä. Toimintamme on joustavaa ja ihmisläheistä. Työnantajana satsaamme henkilöstön osaamiseen ja työssä jaksamiseen. Henkilöstöä palveluksessamme on noin 1180, tervetuloa joukkoomme!

Tutustu työnantajaan