Etsivä nuorisotyöntekijä, määräaikainen sijaisuus - Vaalan kunta

Haemme etsivää nuorisotyöntekijää määräaikaiseen sijaisuuteen aluksi 31.12.2020 saakka, jonka jälkeen työsuhteen on mahdollista talousarviovalmistelun jälkeen jatkua vuoden 2021 loppuun.
Etsivää nuorisotyötä tehdään nuorisolaissa määritellyn etsivän työn mukaisesti, jonka mukaan etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä. Sen tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on myös varmistaa, että nuori saa palvelujärjestelmästä tarvitsemansa palvelut. Lisäksi nuorta kannustetaan itseohjautuvaksi toimijaksi.

Keskeisimpiä työmuotoja ovat yksilöohjaus, ryhmäohjaus ja monialainen verkostotyö. Etsivässä nuorisotyössä tehdään tiivistä yhteistyötä verkostojen kanssa, mm. kunnan eri toimijat, oppilaitokset, puolustusvoimat, kolmannen sektorin toimijat sekä nuoren omat verkostot. Lisäksi työtehtävään kuuluu raportointi ja rahoittajayhteistyö.

Työntekijältä edellytetään soveltuvaa vähintään toisen asteen tutkintoa. Lisäksi arvostamme kokemusta nuorten yksilö- ja ryhmäohjauksesta sekä monialaisesta verkostotyöstä. Eduksi katsotaan mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen, kokemus oppilaitosyhteistyöstä sekä työllistymiseen ja kouluttautumiseen liittyvien "polkujen" tuntemus.

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002. Palkkaus KVTES kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden mukainen. Tehtävän koeaika on 3 kk. Ajokortti välttämätön. Vaalan kunta on savuton ja tuoksuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.vaala.fi

Tutustu työnantajaan

Pirjo Nikula, pirjo.nikula@vaala.fi

Vaalan kunta, Hyvinvointipalvelut
Osoite: Vaalantie 14, 91700 Vaala

Vaalan kunta on vireä, vajaan 3000 asukkaan kunta Oulujärven rannalla. Olemme osa Rokua Geopark -aluetta. Työnantajana Vaalan kunta on moderni, joustava ja yhteen hiileen puhaltava.