ETT VIKARIAT SOM NÄRVÅRDARE, PERUSTLTK 284/19 - Siuntion kunta

ETT VIKARIAT SOM NÄRVÅRDARE, PERUSTLTK 284/19 - Siuntion kunta

Vi söker till Sjundeå hemvård en duktig och yrkeskunnig inom social- och hälsobranschen till vikariat för tiden 17.6.2019-28.4.2020.

Närvårdaren arbetar som sakkunnig inom basvården för de äldre. Ett kreativt arbetssätt, som
betonar individens ansvar, är en del av närvårdarens arbete. Arbetet är i huvudsak 2-skiftes
arbete. Vi erbjuder dig en bra introduktion, flexibel planering av arbetsscheman och ett bra
arbetsklimat.

Utbildning och arbetserfarenhet som förutsätts
Som kompetenskrav är lämplig grundexamen inom social- och hälsovård samt körkort.
I vikariatet förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Uppgifter i anknytning till anställningsförhållandet
Den valda skall innan vikariatet mottas förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönen utgår enligt AKTA. För vikariaten tillämpas en fyra (4) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Tilläggsuppgifter fås av tf. förman för omsorgstjänster Katja Takkinen, tfn 050 594 1746,
e-post katja.takkinen@siuntio.fi

Sjundeå kommun, Hemvården
Adress: Charlotta Lönnqvistväg 3, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.

Mer om arbetsgivaren