Fältchef för den prehospitala akutsjukvården - Vaasan sairaanhoitopiiri

Fältchef för den prehospitala akutsjukvården - Vaasan sairaanhoitopiiri

Vi söker
en fältchef för den prehospitala akutsjukvården till serviceområdet för akutvård, enheten för prehospital vård.

Fältchefen för den prehospitala akutsjukvården har till uppgift att upprätthålla en situationsbild av den rådande situationen i det egna prehospitala akutsjukvårdsområdet samt besluta om hur ambulanser och enheter för första insatsen ska användas i den dagliga prehospitala akutsjukvårdsverksamheten, vid anhopningar i den dagliga verksamheten samt i lägen som kräver användning av flera enheter och i lägen där flera olika myndigheter är inblandade. Därutöver anvisar fältchefen nödcentralen i situationer där man måste avvika från de anvisningar som sjukvårdsdistriktet och nödcentralen gemensamt fastställt för den dagliga verksamheten. Utöver dessa uppgifter så fungerar fältchefen vid behov som förstavårdare på vårdnivå utan att äventyra skötseln av ovan nämnda uppgifter.

Behörighetskrav: förstavårdarexamen på yrkeshögskolenivå eller legitimerad sjukskötare som har avlagt en studiehelhet inriktad på prehospital akutsjukvård på vårdnivå omfattande minst 30 sp samt tillräcklig administrativ och operativ kompetens inom prehospital akutsjukvård och den erfarenhet som krävs för uppdraget.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Lisätietoja

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Förstavårdschef Risto Vesanto
tel. 044 323 1457
Överskötare Saija Seppelin
tel. 040 653 1726
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Osoite: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2000 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Tutustu työnantajaan