test
Familjearbetare - Lohjan kaupunki

Hej du som är yrkesutbildad inom social- eller hälsovård och är intresserad av barn, unga och familjer.

Kom och arbeta hos oss som familjearbetare i Ojamo familjestödscenter i Lojo. Det är fråga om en fast anställning.

På Ojamo familjestödscenter finns vid sidan av stödtjänsterna också Lojo stads egna mottagningsavdelningar/bedömningsavdelningar för barn och unga.

Som familjearbetare arbetar du med klientrelationer enligt socialvårds- barnskyddslagen och genomför systematisk social handledning tillsammans med familjen, familjens nätverk och socialarbetaren med ansvar för barnets angelägenheter.

Vi förutsätter att du har utmärkt interaktionsförmåga, förmåga att arbeta i par och i team och att samarbeta med myndigheter. Körkort är nödvändigt för en familjearbetare och möjlighet att använda egen bil är meriterande.

Tidigare erfarenhet av familjesocialarbete och arbete som hänför sig till barnskyddet är en förutsättning för framgång i arbetet. Vi värdesätter ett klientorienterat och lösningsfokuserat arbetssätt, en positiv inställning till utveckling samt god förmåga att organisera och dokumentera.

Som stöd i ditt arbete har du ett tvärprofessionellt stödtjänstteam där en psykiatrisk sjukskötare, flera familjearbetare och en yrkesinriktad stödperson medverkar. Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjlighet att konsultera specialsakkunniga, chefernas stöd samt en välfungerande företagshälsovård.

Behörighetsvillkor är en lämplig yrkeshögskoleexamen inom det sociala området enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8§) (socionom) eller yrkeshögskoleexamen inom hälso- och sjukvården (sjukskötare) eller tidigare examen på institutnivå inom social- och hälsovården. Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira.

Lönen är 2599,00 €/mån. enligt SH-avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna hålls vecka 4 och 5.

Mer information om befattningen ges av:
chefen för Ojamo familjestödscenter Ulla Hellström, tfn 044 374 3227, ulla.hellstrom@lohja.fi
Bäst anträffbar tis 4.1.22 kl. 12-14, ons 5.1.22 kl. 13-16, 10-14.1 kl. 13-15 och 18-21.1.22 kl. 10-16.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 25.1.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-428-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Ojamo familjestödscenter
Adress: Ojamoåsvägen 64 B, 08200 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka Lohjan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat