Familjedagvårdare - Vaasan kaupunki

Vasa stads småbarnspedagogik söker familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem.

Familjedagvården är småbarnspedagogik i en liten grupp, där en viktig del utgörs av grundläggande vård. I en liten, trygg grupp får barnet individuell vård och fostran, för vilken en vuxen svarar.

Vasa stads familjedagvårdare, som arbetar i sitt eget hem, har delats in i tre områden: norr och söder samt svenskspråkiga familjedagvårdare. Familjedagvårdarnas chef är familjedagvårdsledaren.
Familjedagvårdarna samarbetar med de övriga familjedagvårdarna inom sina respektive områden.

Familjedagvårdaren sörjer självständigt för barngruppens grundläggande vård, måltider och uteliv samt för planering och genomförande av övrig verksamhet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik.

Behörighetsvillkor är yrkesexamen för familjedagvårdare eller annan lämplig examen inom fostrings- eller vårdbranschen.

Språkkunskapskrav är bra kunskaper i finska eller svenska.

Vi värdesätter en positiv attityd.

Vi erbjuder ett drömjobb för dig som gillar barn och vill arbeta i ditt eget hem. Arbetet passar utmärkt, om du vill sköta ditt eget barn hemma eller finnas där när din skolelev kommer hem från skolan.

Lönen fastställs enligt antalet barn i gruppen och arbetstagarens utbildning. I Vasa har familjedagvårdarnas lönesättning utvecklats så att lönen är högre än vad som förutsätts i AKTA.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 4-5.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Familjedagvårdsledare Ritva Lähde, tfn 040 541 74 84
Servicehandledare Gunilla Strand, tfn 040 575 23 62

Bildningssektorn / Småbarnspedagogik
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.