Familjehandledare - Vaasan kaupunki

Familjehandledare - Vaasan kaupunki

Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en familjehandledare till ordinarie befattning inom serviceområdet Barn- och familjesocialarbete.

Därtill behöver vi snabbt familjehandledare till vikariat av olika längd.

Vasa stad är regionens största arbetsgivare och erbjuder möjligheter för många slags yrkesmänniskor. Som Vasa stads arbetstagare gör du ett betydelsefullt arbete: du är med och gör Vasa till en stad där det är bra för människorna att leva, arbeta och studera.

Vasa, Nordens energihuvudstad, är en unik kombination av modern internationalism, ung entusiasm, innovativ kompetens och lugn och ro. I det internationella Vasa talas 97 olika modersmål Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarv på Unescos världsarvslista, havet är en del av vår vardag och där laddar vi våra batterier för vardagen. I Vasa finns över 140 företag inom energisektorn samt över 20 kulturupplevelser inom en radie på en kilometer från torget.

I enheten för familjearbete inom Barn- och familjesocialarbetet arbetar fr.o.m. 1.1.2020 sammanlagt 12 familjehandledare och en ledande familjehandledare. Serviceområdet för barn- och familjesocialarbete ansvarar för socialjour, samtligt socialarbete som berör barn och familjer och i sin helhet för serviceuppgifterna inom barnskyddet. Inom serviceområdet finns ca 110 anställda. Serviceområdets värdegrund baserar sig på konventionen om barnens rättigheter. Vi är en barnvänlig och flexibel arbetsgivare och vi förväntar oss dessa även av våra anställda.

Med familjearbete avses att stöda välbefinnande genom socialhandledning och annan hjälp som behövs i situationer där barnet eller dennes familj behöver stöd och handledning för att effektivera de egna resurserna och inbördes växelverkan. Familjearbetet syftar till att trygga hälsan och utvecklingen hos ett barn eller en ung person som behöver särskilt stöd.

Familjehandledarens uppgift är att förverkliga familjearbete och handledning enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen. Familjehandledaren bör vara beredd att vid behov även arbeta under kvällar. Uppgifterna för den familjehandledare som nu söks fokuserar i synnerhet på arbete med unga som använder rusmedel samt arbete med deras familjer. Tillsammans med en annan familjehandledare ansvarar de även för den handledning som ges i samband med bedömningen av servicebehov hos unga som använder rusmedel.

Vi förutsätter arbetserfarenhet i synnerhet från arbete med barn och unga samt goda växelverknings- och teamarbetsfärdigheter.
Arbetet förutsätter även körkort och möjlighet att använda egen bil.

Vi uppskattar även stresstålighet, flexibilitet och förmåga att arbeta i snabbt växlande klientsituationer.

Vi erbjuder en möjlighet att utföra intensivt och påverkande familjearbete i en engagerad och uppmuntrande arbetsgemenskap. Som stöd har vi stadens egna samt samarbetsparternas yrkesövergripande nätverk.

Behörighetskravet är socionom (YHS), sjukskötare eller lämplig högskolexamen på motsvarande nivå.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

Den uppgiftsbaserade lönen är 2516,68 € / mån.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd, samt ett vaccinationsintyg. Och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Ledande familjehandledare Jutta Lahtinen, tfn 040 707 8170
Intervjuerna hålls under veckorna 48-49.

Social- och hälsosektorn / Barn- och familjesocialarbete
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.