Familjehandledare - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker tre familjehandledare till serviceområdet Barn- och familjesocialarbete, av dessa två befattningar från 1.5.2021 eller enligt överenskommelse och en befattning från 1.7.2021.

I enheten för familjearbete inom Barn- och familjesocialarbetet arbetar 12 familjehandledare och en ledande familjehandledare. Serviceområdet för barn- och familjesocialarbete ansvarar för socialjour, samtligt socialarbete som berör barn och familjer och i sin helhet för serviceuppgifterna inom barnskyddet.

Inom serviceområdet finns ca 115 anställda. Serviceområdets värdegrund baserar sig på konventionen om barnens rättigheter. Vi är en barnvänlig och flexibel arbetsgivare och vi förväntar oss dessa även av våra anställda.

Med familjearbete avses att stöda välbefinnande genom socialhandledning och annan hjälp som behövs i situationer där barnet eller dennes familj behöver stöd och handledning för att effektivera de egna resurserna och inbördes växelverkan. Familjearbetet syftar till att trygga hälsan och utvecklingen hos ett barn eller en ung person som behöver särskilt stöd. Arbetet är självständigt och förutsätter att man kan leda sig själv och har färdigheter i självinstruktion.

Familjehandledarens uppgift är att förverkliga familjearbete och handledning enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen. Familjehandledaren bör vara beredd att vid behov även arbeta under kvällar.

Behörighetsvillkor är Behörighetsvillkor är socionom (YHS), sjukskötare eller lämplig högskolexamen på motsvarande nivå.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken. (språkintyg)

Vi förutsätter arbetserfarenhet i synnerhet från arbete med barn och unga samt goda växelverknings- och teamarbetsfärdigheter. För att arbetet ska gå smidigt är körkort och möjlighet att använda egen bil nödvändiga.

Vi uppskattar ett familjeorienterat grepp om arbetet, stresstålighet, flexibilitet och förmåga att arbeta i snabbt växlande klientsituationer.

Vi erbjuder en möjlighet att utföra intensivt och påverkande familjearbete i en engagerad och uppmuntrande arbetsgemenskap. Du får ett starkt stöd av teamet i arbetsintroduktionen och arbetet. Som stöd har vi stadens egna samt samarbetsparternas yrkesövergripande nätverk.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2572,85€/mån.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd, ett vaccinationsintyg och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 17.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Ledande familjehandledare Jutta Lahtinen, tfn. 040-707 8170

Social- och hälsosektorn / Barn- och familjesocialarbete
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.

Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat