Familjeterapeut (2) - Lohjan kaupunki

Ett mångsidigt, inspirerande arbete som familjeterapeut väntar dig som är yrkesutbildad inom barnskyddet och familjeterapin på en trevlig arbetsplats.

Kom och utveckla med oss det systemiska barnskyddet i Lojo. Vi kan erbjuda två nya ordinarie befattningar som familjeterapeut inom barnfamiljernas socialtjänster. Du arbetar vid två enheter, i barnskyddsteamen inom barnfamiljernas socialtjänster samt på Ojamo familjestödscenter.

Som familjeterapeut är din arbetsuppgift att förankra ett systemiskt arbetssätt och dito metoder i barnskyddet. Du deltar i teamens veckomöten och tillför ett familjeterapeutiskt perspektiv i möten. Du utför kortvarigt klientarbete enligt klientplanen (inklusive förhandlingar, kris-, individ- och familjemöten och föräldrahandledning tillsammans med familjens nätverksaktörer. Du erbjuder din expertis för medarbetarna inom barnfamiljernas socialtjänster genom konsultation och deltar i deras utbildning och gemensamma utvecklingsarbete. Samarbetet med den andra familjeterapeuten inom barnfamiljernas tjänster är nära.

Arbetet förutsätter att du har utmärkta interaktionsfärdigheter, kan snabbt reagera på föränderliga situationer, har förmåga att arbeta i par och team samt samarbeta med myndigheter.

Vi värdesätter utbildning i enlighet med den systemiska verksamhetsmodellen samt tidigare erfarenhet av att arbeta enligt modellen. Kunskap om barnfamiljernas socialtjänster och tidigare erfarenhet av att arbeta inom barnskyddet är förutsättningar för framgång i arbetet. Vi utgår från att du har god organisations- och dokumentationsförmåga. Körkort är meriterande i arbetet som familjeterapeut.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi regelbunden arbetshandledning, möjligheter att konsultera specialsakkunniga, chefernas stöd samt en välfungerande företagshälsovård. Din arbetstid är 38 h 15min./vecka.

Behörighetsvillkor: För befattningen lämplig högre högskoleexamen och psykoterapeututbildning enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med familjeterapiutbildning på specialnivå (godkänd av Valvira).

Lönen är 3501,98 €/mån. enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls vecka 33.

Mer information om befattningen ges av:
chefen för Ojamo familjestödscenter Ulla Hellström, tfn 044 374 3227, ulla.hellstrom@lohja.fi (anträffbar 18.6. - 8.7.2021)
Chefen för barnfamiljearbetet Päivi Känkänen, 044 374 1225, paivi.kankanen@lohja.fi (anträffbar 12.7 - 16.7.2021, be om att bli uppringd via SMS om du inte når personen per telefon)
Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 06.08.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-223-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Ojamo familjestödscenter
Adress: Ojamoåsvägen 64 B, 08200 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat