Farmaseutti - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Farmaseutti - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 20.9.2019 klo 14.00 mennessä

Tukipalveluiden tulosalueella Lääkehuollossa

FARMASEUTIN toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhde

Farmaseuttimme on muuttanut perheineen toiselle paikkakunnalle ja etsimme hänen tilalleen joukkoomme uutta vakinaista farmaseuttia.

Farmaseutti työskentelee sairaala-apteekissa, perusterveydenhuollon tulosalueella kuntoutusosastoilla sekä Sosterin vanhainkodeissa ja kotihoidossa. Sairaala-apteekissa työnkuva on monipuolinen käsittäen lääkkeiden toimitusta osastoilla ja asiakaspalvelua, koneellista annosjakelua, solunsalpaajien käyttökuntoon saattamista sekä aseptista ja galeenista lääkevalmistusta. Osastotyössä työnkuva painottuu kliiniseen työhön, lääkitysarviointeihin moniammatillisessa tiimissä kuntoutusosastoilla, osastojen hoitohenkilökunnan koulutuksiin ja lääkehuollon auditointikäynteihin sekä Sosterin toimipisteissä että puitesopimuspalvelutaloissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistetun farmaseutin pätevyys. Työn hoitamiseksi sinulla tulee olla käytössäsi oma auto.

Työ aloitetaan sopimuksen mukaan. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, mikä sisältää huumetestin. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävän täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkka määräytyy KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin perusteella.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset työ- ja opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi
https://www.sosteri.fi/yhteystiedot/hallinto-ja-tukipalvelut/sairaala-apteekki/

Apteekkari Riitta Miettunen p. 044 417 3215 ja proviisori Eija Ihanainenp. 044 417 3420. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 43 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.

Tutustu työnantajaan