Farmaseutti - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla

on haettavana

farmaseutin toimi
tämänhetkisenä sijoituspaikka ikäihmisen palvelualue ja siellä sairaalatoimintojen alue.

Farmaseutti huolehtii Rovaniemen kaupungin lääkehuollosta yhdessä kahden muun farmaseutin kanssa. Farmaseutti toimii Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuollon lääkekeskuksessa ja perusterveydenhuollon sairaalan osastoilla.

Lääkekeskuksessa farmaseutti vastaa lääkekeskuksen lääkevalikoimasta ja huolehtii lääkkeiden hankinnasta, varastoinnista ja toimituksista. Osastoilla farmaseutti vastaa osaston lääkevalikoimasta, seuraa lääkekulutusta ja huolehtii osastojen lääketiloista. Lisäksi farmaseutti antaa lääkeinformaatiota ja -ohjeistuksia ja kehittää lääkehuoltoa yhdessä terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tehtäviin voi kuulua myös lääkehoidon arviointia.

Kelpoisuusvaatimuksena farmaseutin toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen farmaseutin tutkinto.
Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.

Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 14.4.2020 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros, PL 8216, 96200 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 14.4.2020 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Sirkka Peltola puh. 040 740 5415, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Ikäihmisten palvelualue, Sairaalatoiminta
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväaluetta ovat aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, avovastaanotto, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityön palvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.