Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän lääkekeskuksessa on haettavana farmaseutin toimi. Farmaseutin työtehtäviin kuuluu monipuolisesti kaikkia sairaalan ja kuntayhtymän lääkehuollon tehtäviä mm. lääketoimitusta, solunsalpaajavalmistusta ja osastofarmasiaa. Tehtävä tarjoaa myös mahdollisuuden päästä osallistumaan kuntayhtymän lääkehuollon kehittämistyöhön.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen farmaseutin laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Aiempi kokemus sairaala- ja terveyskeskusfarmasiasta katsotaan eduksi, mutta tärkeintä on oikea asenne ja kiinnostus tehtävään. Arvostamme erityisesti hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja kehitysmyönteistä asennetta.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Noudatamme toimen täytössä 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat proviisori Samuel Suhonen, puh. 040 135 8550 tai tulosyksikköjohtaja Anna Laulumaa, p. 040 135 8301. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi .

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 34.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.