Farmaseutti - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 1.12.2020 klo 14.00 mennessä

Tukipalveluiden tulosalueella Lääkehuollossa

Farmaseutin toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhde

Haemme innokasta ja haasteita pelkäämätöntä farmaseuttia täydentämään työporukkaamme sairaala-apteekissa.

Työnkuva on monipuolinen käsittäen lääkkeiden toimitusta osastoille ja asiakaspalvelua, koneellista annosjakelua, solunsalpaajien käyttökuntoon saattamista sekä aseptista ja galeenista lääke-valmistusta. Työskentely lääkevalmistuksessa puhdastilassa on vaativaa ja vastuullista ja työntekijältä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ajankäytön hallintaan. Työyhteisön jäsenenä odotamme sinulta hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja kiinnostusta farmaseuttisen työn kehittämiseen. Perehdytämme uuden työntekijän kaikkiin työtehtäviin huolellisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistetun farmaseutin pätevyys.

Työ aloitetaan sopimuksen mukaan, mielellään kuitenkin vuoden 2020 aikana. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, mikä sisältää huumetestin. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävän täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkka määräytyy KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin perusteella.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset työ- ja opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 322478.

Savonlinna 16.11.2020

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi
https://www.sosteri.fi/yhteystiedot/hallinto-ja-tukipalvelut/sairaala-apteekki/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa apteekkari Riitta Miettunen p. 044 417 3215
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 40 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.