test
Farmaseutti, Sairaala-apteekki - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme farmaseuttia Sairaala-apteekkiin!

Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekki tuottaa asiakkailleen laadukkaita ja turvallisia lääkehuollon ja kliinisen farmasian palveluja kustannustehokkaasti potilasturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Asiakkaitamme ovat erikoissairaanhoidon yksiköt ja lähes kaikki sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon yksiköt. Sairaala-apteekissa on 26 työntekijää.

Nyt haettava farmaseutti työskentelee pääsääntöisesti tehostetun hoidon yksikössä osastofarmaseutin tehtävissä. Farmaseutti osallistuu lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen, laatii ja päivittää lääkeohjeita sekä osallistuu lääkitysturvallisuuden ja lääkehoitoprosessin kehittämistyöhön yksikössä. Päivittäisiin työtehtäviin voi kuulua myös potilaiden kotilääkityksen selvittämistä ja potilasohjausta. Lääkeinformaatio sekä tiedon etsiminen ja jakaminen ovat keskeisiä tehtäviä työssä.

Tehostetun hoidon yksikössä farmaseutti toimii itsenäisesti osana moniammatillista tiimiä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Farmaseutti saattaa työskennellä myös sairaala-apteekissa muissa farmaseuttisissa tehtävissä. Työ on arkisin tapahtuvaa päivätyötä.

Kelpoisuusehtona toimeen on farmaseutin pätevyys (laki 559/94).

Arvostamme oma-aloitteista ja palvelualtista työotetta, kiinnostusta uuden oppimiseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Liitä hakemukseesi mukaan CV erillisenä liitetiedostona.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Toimen täytössä noudatetaan koeaikaa.

Hyväksyttävä todistus terveydentilasta sekä huumausainetestin tulos on esitettävä ennen toimen vastaanottamista. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Sairaanhoitopiiri on työpaikkana savuton.

Seinäjoki 16.11.2021

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vs. sairaala-apteekkari Merja Laukka
puh. 050 474 6086
merja.laukka(at)epshp.fi

Lisätietoja

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaala-apteekki
Osoite: Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki

Sinulle suositellut työpaikat