Farmaseutti - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Farmaseutti - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Varsinais-Suomen lääkehuollon tulosalueella on haettavana farmaseutin toimi, ensisijaisena sijoituspaikkana Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaala-apteekki.

Tyksin kantasairaalan yksikössä on noin yhdeksänkymmentä työntekijää, joista yli puolet on farmaseutteja. Lisäksi Varsinais-Suomen lääkehuollolla on toimintaa Turussa Tyksin Kirurgisessa sairaalassa ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksessa sekä Loimaalla, Salossa ja Uudessakaupungissa toimivissa sairaaloissa.

Farmaseutin tehtäviin voi kuulua lääkelogistiikan, lääkevalmistuksen, solunsalpaaja-annosvalmistuksen tai osastofarmasian tehtäviä. Varsinais-Suomen lääkehuollon farmaseuteista osa työskentelee sairaalan osastoilla.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

Farmaseuttisen osaamisen lisäksi arvostamme kiinnostusta uuden oppimiseen ja odotamme aktiivista, muutoksiin sopeutuvaa sekä palvelualtista toimintaa hyvien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi. Eduksi luemme myös ammatillisen täydennyskoulutuksen.

Farmaseutin tehtävät edellyttävät valmiutta puhdastilatyöskentelyyn ja riskilääkkeiden käsittelyyn sairaala-apteekissa tai osastoilla.

Tarjoamme mukavan työyhteisön, säännöllisen päivätyön ja mielenkiintoisia työtehtäviä sairaalafarmasiassa sekä täydennyskoulutusta.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

Työsopimuksen alussa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa sairaala-apteekkari Hanna Kivikoski, p. 050 511 0153 ja proviisori Minna Knuutila-Jerkku, p. 040 523 6019.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, APT Varsinais-Suomen lääkehuolto
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20521 Turku

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) työskentelee noin 8000 henkilöä. Tarjoamme terveydenhuollon ja monien muiden alojen ammattilaisille monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä hyvät edellytykset työn tekemiselle ja ammattitaidon kehittämiselle. Toimintamme keskiössä on potilaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvoiva henkilöstö ja jatkuva kehitys. Tule mukaan kokemaan osaamisen iloa arvokkaassa työssämme!
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan