Fastighetsskötare - Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Till uppgifterna hör att ansvara för driften och underhållet av fastigheterna och områden såsom:
- Översyn, underhåll och reparation av byggnader
- Underhåll och skötsel av uteområden
- Säsongsbetonat utomhusarbete
- Samarbete med skolverksamheten
Hos oss arbetar du i ett sammansvetsat team där vi både arbetar i grupp och självständigt.
Yrkesexamen för fastighetsskötare eller annan lämplig examen inom fastighetsteknik och/eller
erfarenhet av fastighetsskötsel och grönområdesskötsel ses som merit. För uppgiften förutsätts
viss databehandlingsvana samt kunskap om Outlook (mail) och excel.
Placeringsorten vid anställningens början är Campus Kungsgårdern i Vasa. Anställningsvillkor och
lön enligt TS-avtalet med en prövotid om 6 månader. Arbetstiden 38,25h/vecka.

Läs mer

https://www.sofuk.fi/
https://www.sofuk.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Fastighetschef Jonas Björkgren, +358 40 588 90 54, jonas.bjorkgren@sofuk.fi
Fastighetsmästare Hans West, +358 44 750 32 78, hans.west@sofuk.fi

Lär dig mer om oss

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Centralförvaltning och servicetjänster

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) är en samkommun med de 14 tvåspråkiga kommunerna längs kusten från Karleby i norr till Kristinestad i söder som medlemmar. Samkommunen har anförtrotts uppgiften att bevaka den svenskösterbottniska befolkningens intressen inom utbildning och kultur på sitt verksamhetsområde. SÖFUK driver svensk yrkesutbildning i verksamhetsområdet genom Yrkesakademin i Österbotten (YA). YA räknas till en av de stora yrkesutbildarna i landet. Regionteaterverksamheten sker inom ramen för Wasa Teater som är den enda professionella teatern på svenska i Österbotten. För kulturbevakningen finns enheten Kultur Österbotten.


Adress: Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vaasa

Sinulle suositellut työpaikat