Fastighetsskötare-vaktmästare - Vaasan kaupunki

Vasa stads social- och hälsosektor söker en fastighetsskötare-vaktmästare till en ordinarie anställning.

Social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödservice har till uppgift att möjliggöra vård och service för klienterna och patienterna inom övriga resultatområden genom att se till att lokaler, inventarier, maskiner och anordningar fungerar och är säkra samt genom att ha hand om anskaffning och skötsel av sänglinnen, patient- och arbetskläder.

Fastighetsskötaren-vaktmästaren har till uppgift att bland annat
- garantera säkerheten för enhetens klienter och personal
- övervaka lokalerna
- vidta åtgärder i händelse av larm och störningar
- testa personlarmsystemen och kameraövervakningen samt apparaturen
- handleda och hjälpa klienter
- ge information per telefon
- ha hand om avfallshantering, renhållning och mattransporter i stadssjukhuset
- utföra mindre installationer och reparationer vid ämbetsverkets samtliga enheter, även vid enheterna för serviceboende (ansvarig för lokalerna är Hussektorn)
- reparera mekaniska hjälpmedel
- meddela om reparationsbehov och fel eller störningar i fastigheten och inventarierna
- utföra små reparationer och underhållsarbeten på möblerna
- fästa stödhandtag, ta bort trösklar m.m. i klienternas hem
- öppna och stänga/låsa ytterdörrar
- ha hand om transporter och flyttningar (möbler, varor och post m.m.)
- utföra andra uppgifter som chefen anvisat.

I arbetet som fastighetsskötare-vaktmästare krävs goda sociala färdigheter, människokännedom, mod, servicevilja, lugn, tålamod, flexibilitet, saklighet, beslutsamhet och förmåga att reagera snabbt samt goda organiseringsfärdigheter. Dessutom krävs både psykisk och fysisk beredskap inför eventuella krissituationer.

Arbetet förutsätter förmåga att hantera krävande situationer i kontakter med klienter med olika bakgrunder (olika nationaliteter och kulturer, svåra livssituationer, missbruk och psykiska problem m.m.). Självständigt omdöme är något som krävs hela tiden, bland annat ska du självständigt avgöra om krävande klienter ska avvisas eller om du ska tillkalla väktare eller polis som hjälp. Dessutom ska du kunna samarbeta med arbetstagare i olika uppgifter.

Språkkunskapskrav är utmärkta kunskaper i finska.

Vi förutsätter
- skicklighet i reparationer och installationer samt förmåga att använda olika verktyg
- förmåga till bra teamarbete samt medverkan i planering och utveckling av hela ämbetsverkets arbetsmetoder
- eget initiativ och förmåga att snabbt lära sig nya uppgifter
- förmåga att skapa en trygg atmosfär för både personalen och klienterna.

Kunskaper i svenska och engelska räknas som merit.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta och utvecklas i en trevlig och växande organisation.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 5-6.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Arbetsledare Justo Estupinan Pena tfn. 040 567 4097

Social- och hälsosektorn/Gemensamma och tekniska stödservicen
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.