Företagshälsovårdare, vikariat - Paraisten kaupunki

Företagshälsovårdare, vikariat - Paraisten kaupunki

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar ett vikariat som FÖRETAGSHÄLSOVÅRDARE under tiden 23.9.2019 - 31.12.2019 (möjligen fortsättning) eller enligt överenskommelse.

Företagshälsovården inom Pargas hälsovårdsenhet omfattar företagshälsovårdstjänster för över 250 olika företag inom Pargas. Vi ger lagstadgad och omfattande företagshälsovård, förutom åt Pargas stads egna anställda, även till lokala företag, företagare och lantbruksföretag inom Pargas.
Inom företagshälsovården jobbar vi förebyggande och rehabiliterande med hälso- och arbetsmiljöfrågor. Såsom arbetsplatsutredningar, lagstadgade- och riktade hälsoundersökningar, vaccinationer, mm. Som företagshälsovårdare arbetar du på de olika hälsostationerna i de olika kommundelarna och du möter även kunder och deras medarbetare i deras egen arbetsmiljö. Vi arbetar inom enheten i ett multiprofessionellt team och inriktar förebyggande verksamhet oss på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi uppskattar att du har en positiv inställning till att hålla mottagning i de olika delkommunerna samt att du har ett stort intresse för att arbeta med förebyggande arbetshälsovård. Vi uppskattar flexibilitet, förändrings -och utvecklingsfärdighet.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är företagshälsovårdare, eller en erfarenhet inom företagshälsovården. Körkort behövs.

Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Grundlön 2539,21 euro.

Läs mer

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

tf. vårdchef Janette Sundqvist tfn 040 4885503
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 247683
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Pia Nedermo, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 23.9.2019 kl. 12.00.

Pargas stad Social- och hälsovård - Hälsovård
Adress: Vapparvägen 15 a, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån

Mer om arbetsgivaren