Skip to main content
test
Företagsservicechef - Lohjan kaupunki

Lojo är en fin och växande insjöstad i västra Nyland och ligger i korsningen mellan två stora vägar, cirka en halv timmes resa från huvudstadsregionens sug. Arbetsresan från huvudstadsregion går bekvämt motströms. Vi skapar högkvalitativa och smidiga tjänster och en bekväm och livskraftig boendemiljö för de drygt 45 000 invånarna i Lojo.

Vi söker en företagsservicechef till en ordinarie tjänst för att främja livskraften i Lojo och företag baserade i Lojo.

Som företagsservicechef ansvarar du för ett verkningsfullt, företagsinriktat utvecklingsarbete och deltar i lokalt, regionalt och även internationellt näringssamarbete och dialog med företag. Du bereder även beslut och utvecklingsprojekt som stöd för livskraftsdirektören.

I ditt arbete ingår att ansvara för företagstjänsterna och utveckla verksamheten inom dem.
Som ledare för verksamheten ansvarar du för:
1. verksamhet, ekonomi, upphandling och hantering av kundrelationer och kompanjonskap
2. fastställande av mål för verksamheten och tillsyn över deras genomförande
3. processernas interoperabilitet på stadsnivå samt iakttagande av stadens gemensamma verksamhetsmodeller
4. internt och externt samarbete och kommunikation.

I arbetet ingår bl.a. anordna företagsevenemang, kommunikation med företag i Lojo och arbeta för företagsetablering i Lojo samt att främja företagens etableringsprocesser i Lojo och samarbete med läroanstalter.

Inom ditt ansvarsområde har du ett nära samarbete med sektorn Livskraft samt stadens andra enheter. Samarbetet kräver både strategisk och nätverksbaserad kompetens samt ett systematiskt och praktiskt arbetssätt. Du är en central aktör i Lojo stads näringsmarknadsföring.

Behörighetsvillkor: Lämplig högskoleexamen.

För framgång i arbetet är följande färdigheter viktiga:
- förmåga att arbeta självständigt och målinriktat även under hård tidspress
- utmärkt förmåga att uppträda och kommunicera
- förmåga att leda nätverk samt agera också som en del av linjeorganisationen
- professionell anpassningsförmåga som möjliggör framgångsrikt samarbete med aktörer inom den offentliga sektorn, investerare, läroanstaltsfältet och ledningen för små och stora företag.
- kännedom om offentliga företagstjänster

Vi erbjuder en nyskapande och entusiastisk arbetsgemenskap med en okomplicerad, varm atmosfär. Vi stöttar varandra i vardagens jäkt och arbetar aktivt i nätverk både inom och utanför stadsorganisationen.

Arbetstid: 36h 15min./vecka Avtalsbransch: AKTA det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo.

Intervjuerna ordnas vecka 35.

Mer information om arbetet ges av:
livskraftsdirektör Pekka Puistosalo, pekka.puistosalo@lohja.fi, tfn 044 374 3440

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 19.8.2022 kl. 12.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-06-71-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Livskraft
Adress: Lohja, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka Lohjan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat