Förman för fastighetsskötsel - Sipoon kunta

Är du en expert på fastighetsskötsel och underhåll? Brinner du för att få arbeta som förman på branschen?

Vi söker nu till Sibbo kommuns enhet Lokalitetsförvaltning en

FÖRMAN AV FASTIGHETSSKÖTSEL

för en ordinarie befattning. Arbetet inleds 1.2.2021 eller enligt överenskommelse.

Som förman av fastighetsskötsel ansvarar du tillsammans med den tekniska disponenten för skötseln och underhållet av Sibbo kommuns fastigheter. I arbetsuppgifterna betonas operativ verksamhet i våra fastigheter.
Dina mest centrala uppgifter är att fungera som förman för fastighetskötselgruppen och följa med fastighetsskötselarbetet samt kontrollera arbetets kvalitet. Du följer med fastighets- och arbetssäkerhetsfrågorna i våra objekt och ser till att myndighetskraven uppföljs. Det dagliga arbetet utförs i tätt samarbete med kommunens övriga organisationer. Du deltar i alla utvecklingsprojekt som rör fastighetsskötseln. Även upphandlingar av nödvändiga köptjänster och samarbete med serviceproducenter ingår i arbetet. Om du vill kan du också delta i kommunens tekniska jour tillsammans med fastighetsskötarna.

Vi önskar att du har goda it-kunskaper samt erfarenhet av moderna underhålls- och automationssystem och program i anknytning till dem. Både nya och äldre husteknikssystem är bekanta för dig. Du är motiverad och utvecklingsinriktad och dina interaktionsfärdigheter är goda. Avståndet mellan fastigheterna är stort, vilket gör att du ska ha körkort och möjlighet att använda egen bil.

Behörighetskravet är lämplig yrkesexamen inom den tekniska sektorn eller annan motsvarande examen, flera års erfarenhet av tekniskt fastighetsunderhåll samt minst två års erfarenhet av chefsuppgifter. Därutöver förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Arbetsspråket är finska. Arbetsgivaren stödjer de anställdas studier i svenska även på arbetstid.

Hos oss får du en mångsidig och utmanande uppgift i en trevlig arbetsgemenskap, moderna arbetsverktyg, möjlighet att utveckla din yrkeskunskap samt en utsiktsplats i utvecklingen av tjänsterna i en växande kommun.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Prövotiden är sex månader. Den som väljs ska efter mottagandet av befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Vänligen lämna in din ansökan senast 25.1.2021 kl. 16 via bifogad länken, den sökande ska registrera sig och skapa en arbetssökandeprofil i Kommunrekry (https://www.kuntarekry.fi/se/arbetsgivarna/sibbo-kommun/ )
Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/arbete/karriarberattelser/
https://www.sipoo.fi/sv/organisation/lokalitetsforvaltning/

Mer om arbetsgivaren

Mer information ger teknisk disponent Ossi Hartikainen, tfn 040 191 6035, ossi.hartikainen(at)sibbo.fi

Teknik och miljö, Lokalitetsförvaltning
Adress: Mårtensbyvägen 94, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja