Skip to main content
test
Förmånshandläggare - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Vi söker en förmånshandläggare till de inledande tjänsterna inom socialarbetet för ett fast anställningsförhållande. Vid enheten arbetar sju förmånshandläggare, tolv socialhandledare, tre socialarbetare, en ledande socialarbetare och en kanslist.

Till förmånshandläggarens arbetsuppgifter hör:

- rådgivning och handledning i allmänna ärenden inom socialvården, ärenden som gäller utkomststöd både per telefon och chatt och vid behov tidsbokning

- behandling och beslutsfattande av resekostnader för kompletterande och förebyggande utkomststöd samt rehabiliterande arbetsverksamhet

- rådgivning i social kreditgivning, behandling av ansökningar och att fatta beslut om dem

- skötsel av begravningsarrangemang som kommunen ansvarar för enligt begravningslagen

Behörighetskravet är en lämplig yrkeshögskoleexamen eller en tidigare examen på institutnivå, en lämplig yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller lämplig och tillräcklig arbetserfarenhet.

Dessutom förutsätts goda kunskaper i finska.

Som merit räknas tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter, kännedom om Effica-klientdatasystemet och kunskaper i engelska och svenska.


Vi erbjuder dig:

- mångsidiga och varierande arbetsuppgifter: arbetet omfattar bland annat kundrådgivning och självständigt beslutsfattande. Du får en introduktion till arbetet och teamets stöd.

- för närvarande finns det delvis möjlighet till distansarbete

- flexibel arbetstid

- som personalförmåner erbjuder Åbo stad bland annat förmånliga Föli-arbetsresekort och Tyky-verksamhet

Läs mer

http://turku.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Elina Wiljanen
ledande socialarbetare
elina.wiljanen@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads servicehelheten för välfärd, registratorskontoret, PB 355, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Sosiaalityö, Sosiaalityön alkupalvelut

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Adress: Linnankatu 23, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat