Skip to main content
test
Förvaltningsassistent - Kokkolan kaupunki

Karleby stad söker en FÖRVALTNINGSASSISTENT till koncernledningens kansli.

Till förvaltningsassistentens arbetsuppgifter hör att bistå ledningen, praktiska arrangemang kring val, uppgifter kring inköps- och försäljningsreskontra samt utbetalning av mötesarvoden och upprätthållande av olika register. Du jobbar med dokumenthantering i programmet Dynasty 10 och uppdaterar ansvarsområdets intranät och webbsidor.

Av dig förväntar vi oss lämplig utbildning, erfarenhet av administrativa uppgifter och goda IT-kunskaper. I ditt arbete är du noggrann och effektiv, du har god interaktions- och samarbetsförmåga och är flexibel i snabbt föränderliga arbetssituationer.

Förtrogenhet med kommunal förvaltning och dokumenthantering samt erfarenhet av valarbete räknas som merit. Dessutom uppskattar vi språkkunskaper och kommunikativa färdigheter.

Du är en del av förvaltningens dynamiska och yrkeskunniga team där vi introducerar dig i arbetet. Du får stöd av ditt eget team och är en del av en arbetsgemenskap som satsar på kunnig, ansvarskännande och välmående personal.

Lönen bestäms enligt AKTA och prövotiden är sex månader. Den som väljs till uppgiften bör visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd inom utsatt tid.

Läs mer

http://www.kokkola.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

förvaltningsdirektör Ben Weizmann, 044 780 9216

Lär dig mer om oss

Karleby stad, koncernledning och tjänster

Karleby stad och dess koncernbolag sysselsätter sammanlagt ca 2 300 yrkeskunniga inom olika branscher. Vi ansvarar tillsammans för att stadsinvånarnas vardag är smidig, vi utvecklar stadens service och stärker Karlebys livskraft. Vi värdesätter varandra, håller våra löften och betjänar invånarna så bra som möjligt. Vi skapar en gemensam servicekultur för arbetsgemenskaperna och agerar respektfullt och ansvarsfullt. Välkommen till oss!


Adress: Salutorget 5, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat