Förvaltningschef - Porvoon kaupunki

Borgå stad söker en förvaltningschef till ledningen av bildningsväsendet för en fast anställning från 10 maj 2021 eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder ett intressant och mångsidigt arbete i Borgå stads största framtidssektor, bildningsväsendet.

Bildningsväsendet har 5 uppgiftsområden: tjänsterna för småbarnspedagogik, utbildningstjänsterna, de svenskspråkiga utbildningstjänsterna, kultur- och fritidstjänsterna samt ledningen av bildningsväsendet. Budgeten är cirka 130 miljoner euro per år. Personalen omfattar cirka 1 400 personer, av vilka cirka 100 är chefer. I hjärtat av förvaltningschefens arbete ligger en modern öppen och transparent förvaltning samt en fungerande stödtjänsthelhet och strukturer.

Förvaltningschefen är uppgiftsområdeschef samt chef för utbildningsväsendets förvaltning. Förvaltningschefens uppgifter omfattar sektorns förvaltnings-, ekonomi-, personal-, avtals- och upphandlingsärenden.

För framgångsrik skötsel av förvaltningschefens tjänst önskar vi att den sökande har erfarenhet av bildningsväsendet och rollen som utbildningsanordnare. Hen har kännedom av kommunalförvaltning, offentligt beslutsfattande, finansieringen av sektorn och verksamhetsstyrningssystem. Ledning genom information och främjande av digitalisering ligger i hjärtat av hens ledarskap. Vi uppskattar även god förmåga att samarbeta och skapa nätverk samt initiativförmåga samt en aktiv vilja att utveckla och göra ändringar. Förvaltningschefens styrkor är personalledning och utveckling av förvaltningen. Hen kan överskrida gränser tväradministrativt samt i nätverk.

Uppgiftshelheten och arbetsbeskrivningen kan förändras på grund av den framtida social- och hälsovårdsreformen när hela kommunorganisationens strukturer förnyas.

Behörighetskravet är en lämplig högre högskoleexamen. För tjänsten krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.

Den som väljs till tjänsten ska innan hen tar emot tjänsten visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex månader.

Arbetstiden är kontorstid 36 h 15 min/vecka (AKTA III 8 §). Lönesättning enligt AKTA.

Skicka in din ansökan senast 20.4.2021 kl. 14 via länken Sök nu.

Läs mer

https://www.borga.fi/

Mer om arbetsgivaren

Mer information av bildningsdirektör Sari Gustafsson tfn 045 657 7892

Bildningssektorns ledning
Adress: Konstfabrikensgatan 1, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat