Skip to main content
test
Förvaltningsdirektör - Kauniaisten kaupunki

Grankulla stad söker förvaltningsdirektör till ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare.

Om du är effektiv, positiv och ett förvaltnings- och ledarskapsproffs som tycker om mångsidiga arbetsuppgifter kan det hända att du är rätt person för oss.

Förvaltningsdirektören, som är underställd stadsstyrelsen och stadsdirektören, ansvarar för allmänna förvaltningen samt leder och utvecklar verksamheten. I allmänna förvaltningen ingår resultatområdena förvaltnings- och ekonomitjänster samt kost- och rengöringsservice. Förvaltnings- och ekonomitjänsterna består vidare av fyra resultatenheter: förvaltningstjänsterna, ekonomitjänsterna, personal- och löneförvaltningen samt dataadministrationen.

Förvaltningsdirektören är direkt underställd stadsdirektören och hör till stadens ledningsgrupp.

Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, sådan erfarenhet som uppgiften förutsätter och i praktiken visad ledarförmåga samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Utöver de formella behörighetskraven förutsätter uppgiften att du har erfarenhet av krävande berednings- och verkställighetsuppgifter inom kommunalförvaltning eller annan offentlig förvaltning, god organiserings-, samarbets- och interaktionsförmåga samt förmåga till självständigt arbete. Vi ser förtrogenhet med kommunal ekonomi, förändringsledarskap och beredskapsärenden som en merit. På tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader.

Vi erbjuder intressanta och krävande ledarskapsuppgifter i en trevlig arbetsgemenskap.

I samband med rekryteringen kan vi använda oss av konsulttjänster inklusive lämplighetsprövning.

Vi önskar att du kan inleda arbetet 3.4.2023, men det är också möjligt att komma överens om saken separat. Du kan lämna in din ansökan före den 6.2.2023 kl. 15.00 på Kuntarekrys elektroniska blankett www.kuntarekry.fi

Läs mer

http://www.grankulla.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om uppgiften får du av stadsdirektör Christoffer Masar, tfn 0504110163

Lär dig mer om oss

Grankulla stad, Allmänna förvaltningen

Grankulla är en trivsam och tvåspråkig villastad i huvudstadsregionen med utmärkta trafikförbindelser.


Adress: Grankullavägen 10, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat