Förvaltningskordinator - Siuntion kunta

Vi söker en förvaltningskoordinator till grundtrygghetsavdelningen till ett mångsidigt och självständigt arbete med visstidsanställning för tiden 1.12.2020-31.12.2022. Till arbetsbilden hör mångsidigt olika uppgifter inom förvaltning, ekonomi och utveckling. Till förvaltningskoordinatorns uppgifter hör bl.a. projekt som bereds inom grundtrygghetsavdelningen (bl.a. Västra Nylands SOTE-projekt, tjänsters utvecklingsuppgifter som tar framtidens verksamhetsmodeller i beaktande i det nya social- och hälsovårdscentret). Till arbetsbeskrivningen hör även beredningsprocesser av olika projekt, förberedning och uppdatering av olika planer samt rapporterings- och statistikuppgifter.

Behörighetskrav
Som behörighetskrav är lämplig högskoleexamen. Av den valda personen förutsätts god interaktionsförmåga, självständig omdömesförmåga samt goda IT-kunskaper. Behärskande av båda inhemska språken ses som en fördel.

Uppgifter om arbetsförhållandet
Den som valts till visstidstjänsten ska innan hen börjar i befattningen uppvisa ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Arbetstiden är 36,75 timmar per vecka. Lönen fastställs enligt AKTA. I visstidsbefattningen tillämpas en sex (6) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Mer information om uppgiften fås av grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand, tfn 044 386 1240, e-post: cathrinne.wetterstrand@sjundea.fi

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelningen
Adress: Lepopirttivägen 80, 02570 Siuntio kk

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på dryga 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.