Fysiatri / kuntoutuslääkäri - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 30.11.2020 klo 14.00 mennessä

Savonlinnan keskussairaalassa, perusterveydenhuollon tulosalueella toimintakyky-yksikössä

Fysiatrin/kuntoutuslääkärin toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde

Haetaan joukkoomme fysiatria tai kuntoutuksesta kiinnostunutta lääkäriä. Tehtävistä ja työn kuvasta voidaan sopia kiinnostuksen mukaan. Myös osa-aikaisuus on mahdollista.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Erikoislääkärin tutkinto fysiatrian tai muulla soveltuvalla erikoisalalla katsotaan eduksi, samoin kuntoutuksen erityispätevyys. Tehtävään voidaan palkata sopimuksen mukaan myös erikoistumisvaiheessa oleva tai sitä suunnitteleva viransijaiseksi.

Viroissa on kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Virkaan ei sisälly päivystysvelvollisuutta.

Palkka määräytyy Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen ja ISSHP:n paikallisen sopimuksen mukaisesti. Palkan määrittelyssä otetaan huomioon mahdolliset lisäpätevyydet. Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, mikä sisältää huumetestin. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukseen, joka on julkinen asiakirja (JulkL 7 §) tulee liittää CV/ansioluettelo ja jäljennökset niistä opinto- ja työtodistuksista, joihin hakija haluaa vedota. Alkuperäiset todistukset tulee esittää pyydettäessä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi työavain 313724. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemukseen merkintä haettavasta tehtävästä. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Savonlinna 22.9.2020

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat ylilääkäri Lotta-Sofia Kosonen p. 044 417 3521,
sähköposti: lotta-sofia.kosonen@sosteri.fi.
sekä perusterveydenhuollon johtava lääkäri Veikko Karvanen p.0444173201, sähköposti: veikko.karvanen@sosteri.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: PL 111, 57101 Savonlinna

It-Savon sairaanhoitopiiri, Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle.