Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en (1) fysioterapeut till visstidsanställning vid hemrehabiliteringsteamet för tiden 8.11.2021-1.5.2022 eller enligt överenskommelse.

Vi är en del av äldreomsorgen och handikappservicen så målet med vår verksamhet är att stödja en god vardag för äldre och stärka deras delaktighet. Vårt motto är: De äldre bibehåller sin funktionsförmåga hemma.

Dina centrala uppgifter är:
- bedömningar av funktionsförmågan för klienter som bor hemma eller skrivs ut
- utarbetande av rehabiliteringsplaner tillsammans med klienten, de anhöriga och professionella
- hembesök som utgår från klientens resurser med målet att förbättra klientens funktionsförmåga i vardagen i
enlighet med de mål som klienten ställt upp
- hembesök där man bedömer t.ex. behovet av hjälpmedel och ändringsarbeten i bostaden för att underlätta
klientens möjligheter att klara sig hemma eller i dess omgivning
- utlåning av hjälpmedel
- deltagande i utveckling av verksamheten
- multiprofessionellt samarbete.

Mångsidig erfarenhet av arbete med äldre klienter räknas som merit. Du betjänar klienter på båda inhemska språken. Du har färdigheter för självständigt arbete, beslutsfattande och utveckling av arbetet. Du har god social kompetens och samarbetsförmåga och har lätt för att arbeta i ett multiprofessionellt team för klientens bästa. På grund av hembesöken är användning av egen bil nödvändigt.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi stöder din yrkesutveckling med god introduktion och de utbildningar som behövs.

Behörighetskravet är legitimerad yrkesutbildad person inom hälsovården som avlagt examen som fysioterapeut (YH). Vi beaktar också studerande som är i slutskedet av sina studier.

Lönen och anställningsförhållandets andra villkor fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Arbetstiden är 38,25 h/vecka.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är fyra (4) månader.

Skicka din ansökan senast 28.10.2021 kl. 14 via länken Sök nu.

Läs mer

https://www.borga.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger avdelningsskötare Marika Rantalainen tfn 040 186 5546, marika.rantalainen@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Hemrehabiliteringsteam

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Porvoo, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat