Skip to main content
test
Fysioterapeut, Malax hälsovårdsstation - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en vikarie för fysioterapeut till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid Malax hälsovårdstation, fysioterapi enheten. Vikariatet inleds snarast möjligt och avslutas 7.2.2023.

Behörighetskrav:
Legitimerad fysioterapeut.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

Den valda bör enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Outi Pullola
Tel. 040-5275636
Biträdande avdelningsskötare
Bengt-Johan Ljung
Tel. 044-7277919
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Malax, 66100 Maalahti
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat