Skip to main content
test
FYSIOTERAPEUTIN / KUNTOHOITAJAN SIJAISUUS - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä on haettavana 8.7.2022 klo. 12:00 mennessä

FYSIOTERAPEUTIN / KUNTOHOITAJAN SIJAISUUS

Ikääntyneiden kuntoutuksessa on haettavana fysioterapeutin sijaisuus Perhon terveyskeskuksen kuntoutukseen ajalle 15.8.2022- 31.12.2022

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu fysioterapeutti / kuntohoitaja. Hakijan ominaisuuksina arvostamme yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta, aloitekykyä sekä aktiivisuutta yksikön toiminnan kehittämiseen ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivulla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Hakijalla tulee olla täysi tartuntatautilain 48 a §:n tarkoittama covid-19-suoja.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Sijaisuudessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kuntayhtymä on savuton työpaikka. Toimimme opetuspaikkana.

Lisätietoja tehtävästä antaa vastuualuejohtaja Anu Riutta-Huopana, 040-806 8417


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat