Fysioterapeutin sijaisuus Reisjärvelle (avohuolto) - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä terveys- ja vanhuspalvelujen palvelulinjalla on Reisjärven terveyskeskuksessa avoinna fysioterapeutin sijaisuus. Sijaisuus on ajalla 10.5-28.10.2021, jonka jälkeen sijaisuus mahdollisesti jatkuu. Hakijalta edellytämme hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön.

Fysioterapeutin tehtävänä on huolehtia itsenäisesti avovastaanotolla fysioterapeuttisesta tutkimisesta, arvioinnista ja seurannasta, käytännön fysioterapian tavoitteiden asettelusta, suunnittelusta ja toteutuksesta, neuvonnasta ja ohjauksesta. Tärkeän osan asiantuntijuudestasi annat arviointiyksikköön ja osastolle kuntoutusasiakkaille. Eduksi tehtävän hoidossa on halukkuus työskennellä julkisen terveydenhuollon fysioterapiapalveluissa laaja-alaisesti, kaiken ikäisten fysioterapia- ja apuväline palveluiden asiakkaiden kanssa sekä ryhmien ohjaustaidot.

Hakijalta edellytetään fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteen koulutusta. Kelpoisuusehdot määräytyvät lain terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 55/1994 mukaisesti. Lisäksi hakijalta edellytetään tartuntatautilain 48§ mukainen rokotussuoja. Oman auton käyttöä edellytetään tehtävässä. Tehtävässä on 3 kk koeaika.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän työavain 352941. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 7770.

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kuntoutuksen osastonhoitaja Paula Kallatsa-Korpi p. 040 1808 951
Hoitotyön johtaja Tarja Vaitiniemi p. 044 4456 920
Kyselyt voi tehdä myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@selanne.net.

Lisätietoja

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kunnan yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 15.400 asukasta. Selänne löytyy myös Facebookista ja Instagramista.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka.


Osoite: Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Sinulle suositellut työpaikat