Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä on haettavana 11.10.2021 klo 13:00 mennessä, hakuaikaa jatketaan 12.11.2021 klo 12 saakka

FYSIOTERAPEUTIN SIJAISUUS

Kuntoutuksen vastuualueella on haettavana fysioterapeutin sijaisuus. Sijaisuuden kesto 22.2.2022 saakka.

Toimipisteenä on Honkaharjun toimintakeskuksen kuntouttavaa jaksohoitoa tarjoavat yksiköt Honkavire, VAIHO ja Ventus 2. Jaksohoito on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista hoitoa kotona asumisen ja omaishoitajan jaksamisen tueksi, toimintakyvyn arviointia tai kuntoutusta sairaalassa olon jälkeen. Jaksohoitoyksiköissä työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat sairaanhoitaja, lähihoitaja ja kuntoutushenkilöstöä kuten fysioterapeutti, kuntohoitaja sekä avustavaa henkilökuntaa. Hoitava lääkäri on aina henkilökunnan tavoitettavissa.

Jaksohoito

  • tukee ikääntyneen kotona selviytymistä
  • ennalta ehkäisee ennenaikaista pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutumista
  • toimintatapa jaksohoitoyksiköissä on kuntoutumista edistävä
  • asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, asetetaan yksilölliset tavoitteet hoidolle, kartoitetaan asiakkaan toimintakykyä, luodaan edellytykset kuntoutumiselle ja arvioidaan hoitojakso ja asiakkaalle soveltuva jatkohoitopaikka
  • jakson lopulla asiakas kotiutetaan yhteistyössä läheisten, kotihoidon, kotikuntoutumistiimin tai muun toimijan kanssa
Kelpoisuusvaatimuksena on fysioterapeutin tutkinto. Hakijalta odotamme kykyä sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn. Tehtävässä tarvitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aloitekykyä sekä aktiivisuutta yksikön toiminnan kehittämiseen ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen.

Toimea haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivulla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan, negatiivinen huumausainetestin tulos sekä laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 6.2 §:ssä tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Valitulla tulee olla voimassa Tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja.

Toimessa noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Kuntayhtymä on savuton työpaikka. Toimimme opetuspaikkana.

Lisätietoja tehtävästä antaa vastuualuejohtaja Anu Riutta-Huopana p. 040-806 8417, anu.riutta-huopana@soite.fi

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat