Fysioterapeutin toimi - Lempäälän kunta

Fysioterapeutin toimi - Lempäälän kunta

Lempäälän terveyskeskuksen kuntoutuspalveluiden yksikköön haetaan fysioterapeuttia vakinaiseen työsuhteeseen. Työnkuvaan kuuluu lastenfysioterapia sisältäen muun muassa vauvojen sekä leikki-ikäisten lasten motorisen kehityksen arviointia ja -ohjantaa.

Lasten fysioterapiassa korostuu moniammatillisuus sekä aktiivinen yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten, kuten toimintaterapeutin sekä neuvolan terveydenhoitajien kanssa. Toimenkuva sisältää lastenfysioterapian lisäksi monipuolista poliklinikkatyöskentelyä, kuten apuvälinelainausta sekä aikuisasiakkaiden polikliinista vastaanottoa ja kuntosaliryhmien ohjausta.

Hakijalta toivotaan tiimityötaitoja, joustavuutta sekä kehittävää työotetta. Eduksi katsotaan työkokemus vauva-ikäisten fysioterapiasta.

Kelpoisuusehtona on fysioterapian koulutusohjelmassa suoritettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) edellyttämä pätevyys.

Hakijalta edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa. Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelutilanteessa tulee esittää alkuperäiset todistukset.

Valitun tulee esittää hyväksytty todistus terveydentilastaan Lempäälän kunnan työterveyshuollosta (Suomen Terveystalo Oy). Toimen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa kuntoutuspalveluiden osastonhoitaja Mikko Kaipainen p. 050 383 3205, mikko.kaipainen@lempaala.fi.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lempäälän kunta, Hyvinvoinnin palvelualue, Terveyspalvelut
Osoite: Himminpolku 6, 37500 Lempäälä

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.
Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.

Tutustu työnantajaan