Fysioterapeutti - Kemijärven kaupunki

Fysioterapeutti - Kemijärven kaupunki

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan FYSIOTERAPEUTTIA 19.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Fysioterapeutti toimii kuntoutuksen asiantuntijana yhteisten hoivapalvelujen eri yksiköissä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Tarjoamme mukavan työympäristön, moniammatillisen työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden kehittää omaa työtään ja osaamistaan.

Fysioterapeutin tehtäviin kuuluu asiakkaiden toimintakyvyn arviointi, yksilö- sekä ryhmäterapian suunnittelu ja toteutus eri menetelmiä hyödyntäen, apuvälinetarpeen arviointi ja käytön opastus sekä kotikäynnit. Pääpaino on kotona ja palveluasumisessa asuvien ikäihmisten toimintakykyä ja omatoimisuutta ylläpitävä kokonaisvaltainen, kuntouttava toiminta ja sen kehittäminen sekä muun henkilökunnan opastaminen kuntouttavassa toimintamallissa. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus työmatkoilla on välttämätön.

Edellytämme hakijalta kiinnostusta kuntouttavaan kehittämistyöhön, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (1994/559) mukaan.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 2.8.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 241686) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä FYSIOTERAPEUTTI.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.kemijarvi.fi

Lisätietoja antaa:
Ajalla 24.6. - 5.7.2019 hoiva- ja hoitotyön johtaja Päivi Piisilä, 040 480 6093 tai paivi.piisila@kemijarvi.fi.
Ajalla 29.7. - 2.8.2019 osastonhoitaja Leena Tohmola, 040 530 7702 tai leena.tohmola@kemijarvi.fi.

Kemijärven kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut
Osoite: Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi

Kemijärvi on n. 7 400 asukkaan tuntureiden kaupunki taivaan tulien loisteessa. Vesistöjen ympäröimänä Kemijärvi tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille loistavat harraste- ja ajanviettomahdollisuudet sekä viihtyisän asuinympäristön.

Tutustu työnantajaan