Fysioterapeutti - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Oletko etsimämme henkilö?
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on Terveys- ja vanhuspalvelujen palvelulinjalla avoinna fysioterapeutin tehtävä 3.2.2020 alkaen. Haemme fysioterapeuttia Pyhäjärven kotihoitoon. Fysioterapeutti työskentelee pääasiassa ikäihmisten kodeissa toteuttaen toimintakykyä tukevaa ja edistävää kuntoutusta, sekä toimintakyvynarviointia yhdessä henkilökunnan kanssa. Työtä tehdään yhdessä asiakkaiden ja heidän omaistensa sekä hoitohenkilökunnan kanssa. Neuvonta, ohjaus ja motivointi ovat tärkeä osa työtä. Työparina on tarvittaessa toinen fysioterapeutti. Yhteistyö eri yksiköiden ja yhteistyötahojen kanssa on osa arkipäivää. Käytössä on Lifecare- potilastietojärjestelmä. Selänteellä on käytössä arviointijaksot ennen palveluiden myöntämistä. Ota rohkeasti yhteyttä kerromme mielellämme lisää työstä.

Tule mukaan nuorekkaaseen innovatiiviseen porukkaan kehittämään toimintaamme. Osaaminen ja koulutusmyönteisyys ovat meille ykkösasia. Selänteessä on "tekemisenmeininki" ja haluamme tuottaa laadukkaita lähipalveluita alueemme asukkaille, toimintakyvyn ylläpitäminen ja arjen kuntoutus ovat meillä ykkösasia. Arvostamme kehittämishalukkuutta, monipuolista osaamista, yhteistyökykyä, joustavuutta sekä ulospäin suuntautuneisuutta.

Kelpoisuusehdot määräytyvät lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 mukaisesti. Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista tutkintoa.
Hakijalta edellytetään tartuntalain 48§ mukainen rokotussuoja.
Hakijan on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Oman auton käyttöä edellytetään tehtävässä.
Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Selänne on savuton työpaikka.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän työavain 270312. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 7770.

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Tutustu työnantajaan

terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski, puh. 044 5102020
Rekrytoinnista vastaava Ulla Muhonen, puh. 040 180 8963.
Kyselyt voi tehdä myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@selanne.net.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Osoite: Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa ympäristö-.ja rakennusvalvonnan palvelut Kärsämäelle. . Väestöpohja Selänteen alueella on n. 15.400 asukasta. Selänne löytyy myös facebookista.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka