Fysioterapeutti - Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella vanhusten asumispalveluissa lokakuussa valmistuvaan Hoitokoti Liito-oravaan on haettavana fysioterapeutin (1) toistaiseksi voimassa olevan tehtävä 18.10.2021 alkaen.

Hoitokoti Liito-orava on 60 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Toimintamme käynnistyy 1.11.2021, jolloin ensimmäiset asukkaat muuttavat uusiin koteihinsa. Työskentelemme ikääntyneiden asukkaidemme kodeissa ja uusissa tiloissamme antaen tukea ja hoivaa asukkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Meidän toimintamme ydinajatuksena on asukkaan yksilöllinen ainutlaatuisuus sekä oikeus hyvään elämään ja hyvinvointiin. Tavoitteemme on tarjota laadukasta palvelua asukkaillemme. Työssämme korostuu asiakaslähtöisyys, luottamus, kunnioitus ja yhteisöllisyys. Erityisosaamistamme on muistisairaan ikääntyneen kohtaaminen ja käytössämme on Kinestetiikkan voimavaralähtöinen toimintamalli.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoista ja merkityksellistä työtä täysin uusissa tiloissamme asukaskeskeisellä otteella. Olet osa moniammatillista tiimiä, jossa sitoudutaan työskentelemään muistisairaan asukkaan hyvinvoinnin edistämiseksi ja palvelujen kehittämiseksi.

Tehtävän kuvaus: Fysioterapeutti toimii osana Hoitokoti Liito-oravan moniammatillista tiimiä. Fysioterapeutti ohjaa ja valmentaa asiakkaita, heidän läheisiään ja muita toimijoita työskentelemään asiakkaan kanssa yhdessä sovittujen kuntoutumistavoitteiden mukaisesti. Tehtävään sisältyy monialaista toiminnan kehittämistä. Fysioterapeutti valvoo ja arvioi Kinestetiikan toimintamallin toteutumista hoitokodissamme. Työntekijältä vaaditaan ammattiosaamista, luovuutta ja taitoa itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä sekä sitoutumista työtehtäviin ja tiimin yhteisiin pelisääntöihin.

Tehtävä sisältää monipuolisesti fysioterapeutin työkokemusta vaativaa arviointia ja osaamista asiakkaan kuntoutuksessa sekä kokemusta apuvälinepalveluista.

Hoitokoti Liito-orava on savuton työpaikka.

Odotamme sinulta:
- sosiaali- ja terveysalan koulutusta
- kokemusta ikääntyneiden vanhusten kanssa työskentelystä. Tehostetun palveluasumisen tuntemus on sinulle etu.
- halua tehdä asiakaslähtöistä työtä ja kehittyä työssäsi
- halua toimia ja kohdata muistisairaita asukkaita sekä toimia yhteistyössä heidän omaistensa kanssa
- hyviä yhteistyötaitoja, vastuuntuntoa, huumorintajua sekä joustavuutta

Tarjoamme sinulle:
- Nykyaikaiset tilat työskennellä. Hoitokoti Liito-orava on suunniteltu kauniiksi ja harmoniseksi kokonaisuudeksi, jossa on miellyttävä työskennellä. Kalusteet ja työskentelyvälineet ovat uusia ja hoitotyötä tukevia.
- Luovuuteen ja nykyaikaisten toimintatapojen löytämiseen kannustavan ilmapiirin
- Innostavan ja mukavan työyhteisön, jossa näkyy yhdessä tekemisen meininki
- Mahdollisuuden vaikuttaa työsi sisältöön ja kehittää itseäsi esim. koulutuksin
- Yhteisöllisen työvuorosuunnittelun, jossa voit vaikuttaa omiin vuoroihisi
- Esimiehen ja tiimivastaavien tuen työssäsi

Käytössäsi on jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja arkeesi:
- Työyhteisön Tyky-päivät
- Työterveyshuollon palvelut
- Liikuntaa ja kulttuuria mahdollistava ePassi, jota voit käyttää esimerkiksi elokuva- ja konserttilippuihin tai urheiluharrastukseesi.
- Työmatkaetu ePassiin. Kuopion kaupunki tarjoaa henkilöstölleen työsuhdematkalipputukea 10 eurolla kuukaudessa 11 kuukauden ajalta vuodessa.
- Henkilökunnan hyvinvointikortin, mikä oikeuttaa Kuntolaakson ja Lippumäen uimahallien ja kuntosalien, Kuopio-hallin kuntosalin ja juoksurata-alueen, väestönsuojien kuntosalien, Studentian kuntosalin sekä maaseutualueiden kuntosalien käyttöön.
- Henkilöstökortilla saatavia rahanarvoisia etuja eri liikkeissä Kuopiossa.

Kelpoisuusvaatimukset: Fysioterapeutin tutkinto, Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (fysioterapeutti), terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) todistus oikeudesta toimia laillistettuna fysioterapeuttina.

Tartuntalain 48 §:n mukainen terveydenhuollon henkilöstöä koskeva rokotussuoja.

Tehtävän työaika on 38,25 h/vko.
Palkkaus: 2 469,32 €/kk (tva1)

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Valittujen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista hyväksyttävä lääkärintodistus ja todistus huumausainetestistä.

Haastattelut toteutetaan 23.8.-3.9.2021.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja/ projektipäällikkö Jonna Iskala, p. 044-718 3904.

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Hoitokoti Liito-orava
Osoite: Palomiehenkatu 2, 70820 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat