Fysioterapeutti - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Hei, sinä ikääntyvien aikuisten liikunta- ja toimintakyvyn tukemisesta innostunut ja innostava fysioterapeutti! Saat ihan itse ohjelmoida työpäiväsi.

Haemme Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeseen fysioterapeuttia kotihoitoon ja arviointiyksikköön. Työn alkusijoituspaikka on Reisjärvi

Tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää kykyä moniammatilliseen verkosto- ja työryhmätyöskentelyyn toimintayksikön ja palvelualuerajat ylittäen. Tulet työskentelemään kotihoidon yksikössä tiiviissä yhteistyössä moniammatillisen kuntoutustiimin kanssa. Kehittämisalueena on kotikuntoutuskäytäntöjen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Fysioterapeuttina toimit vastuullisesti, eettisesti ja asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita arvostaen.

Fysioterapeutin roolissa korostuvat kuntoutuksen asiantuntijuus kotihoidossa ja kotiin vietävissä palveluissa sekä apuvälinepalveluiden tarpeen arvioinnissa, hankinnassa, käytön ohjauksessa, lainauksessa ja seurannassa. Tavoitteena on ikääntyvän saumaton kuntoutusketju ja toimintakyvyn ylläpitäminen kotona asumisen turvaamiseksi. Ohjaus- ja neuvontataidoilla valmennat kotihoidon henkilöstölle, asiakkaille ja heidän tukiverkostoille kinestetiikan ja ergonomian toimintamallin toteutumista. Ohjaamme niin yksilöasiakkaita kuin ryhmiä myös etäyhteyden avulla.

Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Arvostamme kehitysmyönteisyyttä, yhteistyökykyä, joustavuutta, itseohjautuvuutta ja innovatiivisuutta. Koulutusmyönteisenä kuntayhtymänä haluamme olla tukemassa urakehitystäsi ja tarjoamme mahdollisuuden kinestetiikan ja potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutuksiin. Haluamme tuottaa laadukkaita lähipalveluita alueemme asukkaille ja tämän myötä toimintakyvyn ylläpitäminen sekä kuntoutus ovat meille keskeisiä työn kulmakiviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu fysioterapeutin tutkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto. Tartuntatautilain 48§ mukainen rokotussuoja edellytetään hakijalta. Hakijan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Toivomme hakemukset www.kuntarekry.fi:n kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen PPKY Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi. Työnhaku avain 388124. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä. Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita p 044-4457770.

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kuntoutuksen osastonhoitaja Paula Kallatsa-Korpi p. 040 1808 951
Hoito- ja vanhustyön johtaja Virpi Jaatinen p. 044 4456 336
Kyselyt voi tehdä myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@selanne.net.

Lisätietoja

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kunnan yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 15.400 asukasta. Selänne löytyy myös Facebookista ja Instagramista.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka.


Osoite: Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Sinulle suositellut työpaikat