Skip to main content
test
Fysioterapeutti - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 27.5.2022 klo 14:00 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan Etelä-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen
fysioterapeutti määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 5.9.2022-3.9.2023.

Tarjoamme Sinulle monipuolisen työn, moniammatillisen työyhteisön tuen ja perehdytyksen sekä mahdollisuuden kehittyä, että kehittää itseäsi ja työtäsi. Fysioterapeutti työskentelee sairaanhoitajan työparina fysioterapeutti-sairaanhoitaja -työparitoiminnan kehittämiseksi Savonlinnan keskussairaalan kirurgian osastoilla 2A ja 3A. Kirurgian osastolla tarjotaan laadukkaita erikoissairaanhoidon palveluja, jotka koostuvat kirurgisten potilaiden leikkauksista, tutkimuksista, diagnostiikasta ja hoidosta. Osastolla korostuu aseptinen työskentely. Osastolle potilaat tulevat suunnitellusti, päivystyksinä, toisilta osastoilta ja muista sairaaloista. Erikoisosaamisalueita ovat pehmytosakirurgia ja ortopedia. Potilaat ovat yleensä aikuispotilaita, mutta osastolla voidaan tarvittaessa hoitaa myös kirurgisia lapsipotilaita lyhytaikaisesti.

Fysioterapeuttina vastaat kirurgian osastolta käynnistyvän kuntoutumisen prosessin arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä työparina toimivan sairaanhoitajan kanssa. Tehtävä sisältää mittaritietojen keräämisen, dokumentoinnin ja raportoinnin hankkeelle. Raportointityössä tukenasi on hankkeen asiantuntija. Tehtäviin kuuluu kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi osana moniammatillista tiimiä sekä apuvälineiden ja jatkokuntoutuksen tarpeen arviointi potilaan kotiutuessa. Työparityöskentelyn lisäksi tehtäviin kuuluu opastaa hoitohenkilökuntaa tukemaan potilaan itsenäistä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista. Tehtävä edellyttää vahvaa sitoutumista asiakaslähtöisen ja kuntouttavan moniammatillisen toimintamallin kehittämiseen sekä rohkeutta kokeilla uusia toimintamalleja. Tehtävässä onnistuminen edellyttää prosessiajattelua ja kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, ohjaus- ja opettamistaitoja, aktiivisuutta, joustavuutta, oman työn organisointia ja sujuvaa tietoteknistä osaamista. Eduksi katsotaan kokemus hanke- tai kehittämistyöstä, kirurgisten potilaiden kuntoutuksesta sekä julkisella sektorilla työskentelystä.

Kelpoisuutena tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen pätevyys, fysioterapeutin tutkinto. Valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tartuntatautilain 48 §:n ja 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy SOTE-sopimuksen ja organisaatiossa toteutetun työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Työ on päivätyötä, jossa työaikamuoto on jaksotyö.
Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Työ alkaa 5.9. tai sopimuksen mukaan. Noudatamme tehtävän täytössä 3kk koeaikaa.

Hakemukset tehtävään tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää erillinen CV. Ota rohkeasti yhteyttä, kysymyksiisi vastaa ensisijaisesti osastonhoitaja Virpi Kasper 044 417 2761 tai osastonhoitaja Mia Kosonen 044 417 3442


Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja ensisijaisesti antaa osastonhoitaja Virpi Kasper, p. 044 417 2761
lisäksi osastonhoitaja Mia Kosonen, p. 044 417 3442
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Lisätietoja

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirurgian ja naistentautien vuodeosasto 2A

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 40 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.


Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna
Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat