Fysioterapeutti, Eurajoki

Hakuaika päättyy  23.6.2024 15:00

Fysioterapeutin monipuolinen työtehtävä avoinna Eurajoella ikääntyneiden kotona asumista tukevissa palveluissa.

Fysioterapeutin työtehtävässä työskentelet kotona asumista tukevissa palveluissa kotikuntoutuksen ja arviointi- ja kuntoutusyksikön fysioterapeuttina Eurajoen alueella. Tehtäviisi kuuluu toteuttaa geriatrista fysioterapiaa, arviointi- ja ohjaustyötä sekä apuvälinetyötä. Olet osa fysioterapeuttien paikallista tiimiä Eurajoella ja kotona asumista tukevia kuntoutuspalveluita Sata-alueella. Yhteistyötä tehdään kotihoidon, arviointi- ja kuntoutusyksikön ja perustason hoito-osaston kanssa moniammatillisesti.

Sinulta odotamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä kehittämismyönteisyyttä. Työtä teemme moniammatillisessa tiimissä yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa. Lisäksi edellytämme motivoitunutta ja tunnollista asennetta sekä halua toteuttaa laadukasta, asiakaslähtöistä fysioterapiaa. Tehtävässä edellytetään oman auton käyttöä.

Kotona asumista tukevissa palveluissa fysioterapeutilta edellytetään kokonaisvaltaista palvelujärjestelmän tuntemusta ja geriatrisen kokonaisarvioinnin ymmärrystä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulu tutkinto; Fysioterapeutti ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus ja työtodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä.

Tehtävään otettavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote, mikäli hänen työhönsä kuuluu lasten ja iäkkäiden henkilöiden kanssa työskentelyä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan tarkistamisessa annetussa laissa (504/2002) tai sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) annetussa laissa säädetyllä tavalla.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät HYVTES-sopimuksen ja palkkaus SOTE-sopimuksen mukaan.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita:
Rekrytointipalvelut, rekrytointi@sata.fi

Sata-alue on savuton työpaikka. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa ja 55 §:n mukaista selvitystä hengitysteiden tuberkuloosista.


Lisätietoja

https://satakunnanhyvinvointialue.fi/palvelut/ikaantyneet/ikaantyneiden-kotona-asumista-tukevat-kuntoutuspalvelut/

Yhteystiedot

Kuusisto Eeva-Kaisa; osastonhoitaja, eeva-kaisa.kuusisto@sata.fi, p. 044 4503977

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Meillä työskentelee noin 9000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä pelastustoimen ammattilaista. Myös opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut ovat osa hyvinvointialuetta. Tuotamme myös laajasti tukipalveluita ja meillä voit työskennellä esimerkiksi logistiikan, hankintojen ja ateriapalveluiden parissa. Liity osaavaan joukkoomme! Tutustu työnantajaan