Skip to main content
test
Fysioterapeutti kotikuntoutus Miehikkälä - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Työ toteutetaan pääasiassa Miehikkälän alueella kotiinvietävinä palveluina asiakkaan kotona tai kodinomaisessa ympäristössä. Tarvittaessa käyntejä myös pitkäaikaishoidon yksikössä akuuteissa tilanteissa. Käyntejä voi tulla myös naapurikuntien Haminan ja Virolahden alueille.

Kotikuntoutuksella ylläpidetään ja edistetään asiakkaiden arjen toimintakykyä ja tuetaan turvallista kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asumista silloin, kun omatoiminen pärjääminen ja arjen toiminnoista suoriutuminen on heikentynyt ikääntymisen, sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena ja toimintakyky laskenut merkittävästi. Kotona tapahtuvan kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan kykyä toimia mahdollisimman itsenäisesti omassa arjessaan ja löytää asiakkaalle mielekkäät tavat pitää huolta omasta terveydestään ja toimintakyvystään. Pitkäaikaishoidon yksikössä kuntoutus kohdentuu akuutteihin toimintakyvyn laskuihin mutta sisältää myös liikkumis- ja kuntoutumissuunnitelmien laatimista asukkaille.

Fysioterapeutti toteuttaa kuntoutusta yksin, apuna voi joskus olla kuntoutettavan puoliso tai muu lähipiiriin kuuluva henkilö. Fysioterapeutin työ kotikuntoutuksessa on ajoittain sekä fyysisesti että psyykkisesti raskasta ja vaatii hyvää fyysistä toimintakykyä. Asumispalveluissa tehdään kiinteää yhteistyötä hoitohenkilöstön kanssa.
Kotikuntoutuksen fysioterapeutilta edellytetään ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Edellytämme tartuntatautilain 48 a § asettamalla tavalla henkilöstöltä koronarokotesuojaa kaikissa sellaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama koronatartunnan riski vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille.

Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Palveluesimies Annika Takanen
annika.takanen@kymsote.fi
p. 040 1991 263

Lisätietoja

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut, TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON PALVELUT, Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut, Kuntoutus, Kotikuntoutus
Osoite: 49700 Miehikkälä

Sinulle suositellut työpaikat