Fysioterapeutti, virka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Fysioterapeutti, virka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme fysioterapeuttia alueelliseen apuvälinekeskukseen. Työhön kuuluu toimintakyky- ja apuvälinearvioinnit sekä niiden pohjalta itsenäisesti tehtävät apuvälineratkaisut. Arvioinnit tapahtuvat ajanvarauksella apuvälinekeskuksessa tai tarvittaessa potilaiden toimintaympäristössä. Lisäksi tehtäviin kuuluu työ apuvälinelainaamossa.

Ammattitaidon lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, paineensietokykyä sekä joustavuutta mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Arvostamme myös käytettävien tietojärjestelmien (mm. Esko ja Effector) tuntemusta. Tehtävien hoitaminen vaatii voimassa olevaa ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Aikaisempi työkokemus apuvälinealalta katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena fysioterapeutin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Hakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat palveluesimiehet Hanna Mikkonen, hanna.m.mikkonen(at)ppshp.fi, p. 0400 196 079 ja Tarja Siira, tarja.siira(at)ppshp.fi, p. 040 564 1580.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidolliset palvelut, Potilashoidon palvelut, Alueellinen apuvälinekeskus
Osoite: Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan