Haemme Ylöjärven geriatrian poliklinikalle geriatria tai geriatriaan perehtynyttä yleislääketieteen erikoislääkäriä.

Geriatrian poliklinikan palvelut on tarkoitettu ikääntyneille kuntalaisille, joiden terveydentila, toimintakyky tai elämäntilanne vaativat laaja-alaista arviointia ja hoidon suunnittelua. Geriatrian poliklinikalla työskentelee kaksi erikoislääkäriä ja ajoittain myös geriatriaan erikoistuva lääkäri. Vastaanottotoiminnan lisäksi poliklinikalta järjestyvät lääkäripalvelut tehostetun palveluasumisen asukkaille sekä osalle kotihoidon asiakkaista, jos asiakkaan kotona asumiseen liittyy erityisiä terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä haasteita, jotka edellyttävät säännöllistä seurantaa esim. kotikäynteinä. Geriatrit ovat osa poliklinikan moniammatillista työryhmää, johon kuuluvat lisäksi kuntoutuksen, vanhussosiaalityön sekä hoitotyön asiantuntijat. Poliklinikalta käsin työskentelee kotitiimiryhmä, joka tukee sairaalaosastoilta kotiutumista, toteuttaa yksinkertaisia sairaanhoidollisia toimenpiteitä potilaiden kotona sekä toimii kotisaattohoidossa olevien potilaiden hoitoryhmänä.

Työtehtäviisi kuuluisi toimia hoitavana lääkärinä tehostetussa palveluasumisessa sekä osalla kotihoidon asiakkaista. Yhdessä toimisimme kotisaattohoitopotilaiden lääkäreinä. Toimenkuvaa voidaan myös muokata omien toiveittesi mukaisesti. Ylöjärven terveyskeskuksessa on tällä hetkellä kolme geriatria vakituisissa viroissa.

Pätevyysvaatimuksena viran hoitoon on geriatrian tai yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinto. Tarvittaessa kyseeseen tulevat myös muut tehtävään soveltuvat erikoisalat.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n ja Lääkärisopimuksen mukaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa ja ennen viran vastanottamista on esitettävä työterveyspalvelun antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Edellytämme hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Virkaan ei kuulu päivystysvelvollisuutta.

Lisätietoja

http://www.ylojarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Geriatrian ylilääkäri Jukka Rönneikkö, p. 050 390 4700 tai johtava ylilääkäri Mauri Jokinen, p. 040 133 4808, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Ylöjärven kaupunki, Perusturvaosasto
Osoite: Mikkolantie 10, 33470 Ylöjärvi

Ylöjärvi on nuorekas ja vireä, 33 000 asukkaan kasvukaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. Meillä on aktiivisen kehittämisen ilmapiiri ja panostamme henkilöstömme osaamiseen sekä hyvinvointiin. Työnantajana Ylöjärven kaupunki arvostaa työntekijöidensä terveitä elintapoja.