Geriatrin virka - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Geriatrin virka - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on Ylivieskan ja Nivalan kaupunkien sekä Sievin ja Alavieskan kuntien yhteistoiminta-alue, joka vastaa alueensa integroiduista sosiaali- ja terveyspalveluista. Väestöpohja alueella on n. 34 000. Kuntayhtymässä on yhteensä 40 lääkärin virkaa. Viroissa työskentelee terveyskeskus- ja osastonlääkäreitä, työterveyslääkäreitä, psykiatreja ja muita sairaalaspesialiteetin erikoislääkäreitä.

Kuntayhtymä tuottaa itse omana toimintana soveltuvin osin erikoissairaanhoidon palveluja, joihin lukeutuvat mm. sisätauti- ja lastenlääkärin, radiologin ja psykiatrin palvelut omilla virkalääkäreillä ja lisäksi muita erikoisaloja konsultaatioina. Kuntayhtymässä toimii myös muistipoliklinikka.

Kuntayhtymään on perustettu uutena geriatrin virka. Etsimme siis kuntayhtymämme uuteen virkaan

GERIATRIA

Geriatri työskentelee kuntayhtymän omassa erikoissairaanhoidossa. Työnkuva on uusi, joten pääset kehittämään uutta toimintaa. Työ koostunee pääasiassa terveyskeskuslääkäreiden konsultaatioista, heidän lähettämiensä potilaiden polikliinisestä hoidosta, kotihoidon ja palveluasumisen lääketieteellisestä hoidosta ja johtamisesta yhdessä terveyskeskuslääkäreiden kanssa sekä muistipotilaiden tutkimisesta ja hoidosta yhdessä terveyskeskuslääkäreiden kanssa sekä muistisairaiden hoidon koordinoinnista. Terveyskeskus on monipuolinen ja toimiva ja toiminnan perusajatuksena on tutkia ja hoitaa potilaat mahdollisimman pitkälle itse omana työnä. Siksi koulutukseen, osaamiseen, välineistöön ja toimintamahdollisuuksiin on panostettu. Töissä on hyvä porukka, työajasta on mahdollista neuvotella ja kuntayhtymässä on käytössä oma kannustava palkkamalli. On mahdollista esittää myös oma palkkatoivomus.

Kelpoisuusvaatimuksena geriatrin tehtävään on geriatrian erikoislääkärin pätevyys. Myös erikoistumisen loppuvaiheessa olevat on mahdollista ottaa huomioon.

Tarkempia tietoja tehtävistä antaa johtava ylilääkäri Risto Olli (risto.olli@kalliopp.fi), p. 044 419 5020

Kirjalliset hakemukset työtodistuksineen on toimitettava viimeistään 5.4.2019 klo 16 mennessä osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieskan terveyskeskus Kirkkotie 4, 84100 Ylivieska.
Kuoreen merkintä geriatri.

Virkoihin valituilla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotussuoja.

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Lisätietoja antaa johtava ylilääkäri Risto Olli p. 044 419 5020, risto.olli@kalliopp.fi

Terveyspalvelut
Osoite: Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 34 000 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.
Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa.
Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!

Tutustu työnantajaan