Skip to main content
test
Gitarrlärare vid musikinstitutet - Kirkkonummen kunta

Vi söker en gitarrlärare till det tvåspråkiga Kyrkslätts musikinstitut i tjänsteförhållande som gäller tills vidare fr.o.m. 1.8.2023.

Du är en inspirerande och mångsidig gitarrist och gitarrpedagog samt en samarbetskunnig kollega. Du har erfarenhet av samarbete med olika aktörer och leder naturligt gruppundervisning för barn och unga. Du kan vid behov anpassa programmet och fungera som ledare för en gitarrorkester. Undervisningsspråket är i regel finska, så den som väljs till tjänsten förutsätts ha goda kunskaper i finska. Vi anser som meriter erfarenhet av undervisning i olika musik- och spelstilar samt elgitarrspel inom den grundläggande konstundervisningen samt kunskaper i svenska i undervisningssituationer.

Vi erbjuder en aktiv arbetsgemenskap och möjligheten att utveckla undervisningen i gitarrspel i Kyrkslätt.

Lönen utgår enligt UKTA del F bilaga 10. Undervisningsskyldighet enligt UKTA 23 veckotimmar samt skyldighet att utföra annat arbete som ingår i tjänsten. Behörighetskraven för tjänsten följer förordningen 986/1998, och den som väljs ska ha avlagt en lämplig högre högskoleexamen. Tjänsten ska tas emot fr.o.m. 1.8.2023 och en prövotid på 6 månader iakttas. Den som blir vald ska före fastställandet av valet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag.

De sökande eller en del av dem kan vid behov kallas till intervju (30-45 min) samt till undervisnings- och spelprov (tot. 15 min). Intervjuerna hålls i Kyrkslätt (Kyrkstallsvägen 1A, 2 vån.) veckorna 14 och 16.

Tjänsten ska sökas på Kommurekrys elektroniska blankett senast fr 31.3.2023 kl. 12.00, adress www.kommunrekry.fi (arbetsnyckel 502800). Bifoga en kort fritt formulerad ansökan och en meritförteckning till ansökan i PDF-format.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information: Biträdande rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning Titta Kalaja, tfn 040 834 8648 eller fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Lär dig mer om oss

Musikinstitutet

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 1 700 experter inom olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.


Adress: Virkatie 5, 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat