Gruppassistent - Kirkkonummen kunta

Gruppassistent - Kirkkonummen kunta

Svensk småbarnspedagogik i Kyrkslätt ledigförklarar en befattning som gruppassistent fr.o.m. 1.8.2019.
Är du en person som tycker att barnens välbefinnande och kultur är viktig och dessutom tycker att barndomen är viktig som sådan och jobbar för det? Då är du den person vi söker.
Vi förväntar oss att du har erfarenhet och kunnande i att arbeta med barn.

En gruppassistent arbetar i en grupp där minst ett barn är i behov av stöd. Gruppassistenten fungerar som assistent i gruppens fostrings- och vårduppgifter, deltar i planering och utvärdering av både gruppens verksamhet och lärmiljön tillsammans med sitt team. Dessutom deltar gruppassistenten, tillsammans med gruppens fostringsansvariga, i samarbetsmöten gällande barn i behov av stöd. Gruppassistenten fungerar som gruppmedlem enligt principerna för fostringsgemenskap.

Behörighetskravet är yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning eller motsvarande utbildning. Den som anställs skall uppvisa ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002).

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 29.5.2019 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi.

Susanne Fagerström 040 555 0257, fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Kyrkslätt kommun, Bildnings och fritidstjänsten, Svensk småbarnspedagogik, Stöd för växande och lärande
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan